1. EPSU201: Leibkonnatüüp soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Leibkonnatüüp: Kõik leibkonnatüübid, Elab lastega ja abikaasaga, Elab lastega ja elukaaslasega, Elab lastega, ilma abikaasa või elukaaslaseta, ..., Elab ilma abikaasa/elukaaslase ja lasteta (7)


 2. EPSU202: Leibkonnatüüp hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonnatüüp: Kõik leibkonnatüübid, Elab lastega ja abikaasaga, Elab lastega ja elukaaslasega, Elab lastega, ilma abikaasa või elukaaslaseta, ..., Elab ilma abikaasa/elukaaslase ja lasteta (7)


 3. EPSU203: Leibkonnatüüp rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonnatüüp: Kõik leibkonnatüübid, Elab lastega ja abikaasaga, Elab lastega ja elukaaslasega, Elab lastega, ilma abikaasa või elukaaslaseta, ..., Elab ilma abikaasa/elukaaslase ja lasteta (7)


 4. EPSU204: Leibkonnatüüp asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonnatüüp: Kõik leibkonnatüübid, Elab lastega ja abikaasaga, Elab lastega ja elukaaslasega, Elab lastega, ilma abikaasa või elukaaslaseta, ..., Elab ilma abikaasa/elukaaslase ja lasteta (7)


 5. EPSU205: Leibkonnatüüp piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonnatüüp: Kõik leibkonnatüübid, Elab lastega ja abikaasaga, Elab lastega ja elukaaslasega, Elab lastega, ilma abikaasa või elukaaslaseta, ..., Elab ilma abikaasa/elukaaslase ja lasteta (7)


 6. EPSU206: Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Kooselu sugulastega: Elab koos enda või elukaaslase vanematega, Elab koos enda või muude sugulastega, Elab koos mittesugulastega, (3)


 7. EPSU207: Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselu sugulastega: Elab koos enda või elukaaslase vanematega, Elab koos enda või muude sugulastega, Elab koos mittesugulastega, (3)


 8. EPSU208: Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselu sugulastega: Elab koos enda või elukaaslase vanematega, Elab koos enda või muude sugulastega, Elab koos mittesugulastega, (3)


 9. EPSU209: Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselu sugulastega: Elab koos enda või elukaaslase vanematega, Elab koos enda või muude sugulastega, Elab koos mittesugulastega, (3)


 10. EPSU210: Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselu sugulastega: Elab koos enda või elukaaslase vanematega, Elab koos enda või muude sugulastega, Elab koos mittesugulastega, (3)


 11. EPSU211: Leibkonna suurus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Leibkonna suurus: Kõik leibkonnad, Üheliikmeline leibkond, Kaheliikmeline leibkond, Kolmeliikmeline leibkond, ..., Keskmine leibkonnaliikmete arv (8)


 12. EPSU212: Leibkonna suurus hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonna suurus: Kõik leibkonnad, Üheliikmeline leibkond, Kaheliikmeline leibkond, Kolmeliikmeline leibkond, ..., Keskmine leibkonnaliikmete arv (8)


 13. EPSU213: Leibkonna suurus rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonna suurus: Kõik leibkonnad, Üheliikmeline leibkond, Kaheliikmeline leibkond, Kolmeliikmeline leibkond, ..., Keskmine leibkonnaliikmete arv (8)


 14. EPSU214: Leibkonna suurus asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonna suurus: Kõik leibkonnad, Üheliikmeline leibkond, Kaheliikmeline leibkond, Kolmeliikmeline leibkond, ..., Keskmine leibkonnaliikmete arv (8)


 15. EPSU215: Leibkonna suurus piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Leibkonna suurus: Kõik leibkonnad, Üheliikmeline leibkond, Kaheliikmeline leibkond, Kolmeliikmeline leibkond, ..., Keskmine leibkonnaliikmete arv (8)


 16. EPSU216: Põlvkonade arv leibkonnas soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Põlvkondade arv: Kõik leibkonnad, Ühe põlvkonna leibkond, Kahe põlvkonna leibkond, Kolme ja enama põlvkonna leibkond, (4)


 17. EPSU217: Põlvkondade arv leibkonnas hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Põlvkondade arv: Kõik leibkonnad, Ühe põlvkonna leibkond, Kahe põlvkonna leibkond, Kolme ja enama põlvkonna leibkond, (4)


 18. EPSU218: Põlvkondade arv leibkonnas rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Põlvkondade arv: Kõik leibkonnad, Ühe põlvkonna leibkond, Kahe põlvkonna leibkond, Kolme ja enama põlvkonna leibkond, (4)


 19. EPSU219: Põlvkondade arv leibkonnas asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Põlvkondade arv: Kõik leibkonnad, Ühe põlvkonna leibkond, Kahe põlvkonna leibkond, Kolme ja enama põlvkonna leibkond, (4)


 20. EPSU220: Põlvkondade arv leibkonnas piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Põlvkondade arv: Kõik leibkonnad, Ühe põlvkonna leibkond, Kahe põlvkonna leibkond, Kolme ja enama põlvkonna leibkond, (4)