1. RTU122: Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitmisviis: Täielik rinnapiimaga toitmine*, Rinnapiimaga toitmine kokku**, (2)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  4. Rinnapiimaga toitmise kestus: Täpselt 6 kuud, Alla 6 kuu, 6-12 kuud, 13-24 kuud, Üle 24 kuu (5)


 2. RTU123: Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitmisviis: Täielik rinnapiimaga toitmine*, Rinnapiimaga toitmine kokku**, (2)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  4. Rinnapiimaga toitmise kestus: Täpselt 6 kuud, Alla 6 kuu, 6-12 kuud, 13-24 kuud, Üle 24 kuu (5)


 3. RTU124: Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitmisviis: Täielik rinnapiimaga toitmine*, Rinnapiimaga toitmine kokku**, (2)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  4. Rinnapiimaga toitmise kestus: Täpselt 6 kuud, Alla 6 kuu, 6-12 kuud, 13-24 kuud, Üle 24 kuu (5)


 4. RTU125: Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitmisviis: Täielik rinnapiimaga toitmine*, Rinnapiimaga toitmine kokku**, (2)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  4. Rinnapiimaga toitmise kestus: Täpselt 6 kuud, Alla 6 kuu, 6-12 kuud, 13-24 kuud, Üle 24 kuu (5)


 5. RTU126: Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitmisviis: Täielik rinnapiimaga toitmine*, Rinnapiimaga toitmine kokku**, (2)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Rinnapiimaga toitmise kestus: Täpselt 6 kuud, Alla 6 kuu, 6-12 kuud, 13-24 kuud, Üle 24 kuu (5)


 6. RTU128: Rinnapiimaga toitmise kestus lapse soo ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitmisviis: Täielik rinnapiimaga toitmine*, Rinnapiimaga toitmine kokku**, (2)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Rinnapiimaga toitmise kestus: Täpselt 6 kuud, Alla 6 kuu, 6-12 kuud, 13-24 kuud, Üle 24 kuu (5)