1. RTU061: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-5, 6-9, 10-13, ..., 70-74 (16)
  4. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 2. RTU062: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 3. RTU063: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 4. RTU064: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 5. RTU065: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asutusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 6. RTU066: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 7. RTU067: Makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. KMI: KMI kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 8. RTU068: Laste makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Lapse vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, (3)
  4. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)


 9. RTU069: Täiskasvanute makrotoitainete päevane tarbimine võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Toitaine: Valgud, Rasvad, ..Küllastunud rasvhapped, ..Monoküllastumata rasvhapped, ..., ..Kiudained (7)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  4. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  5. Tarbimine: Alatarbimine, Tarbimine soovituslikes piirides, Ületarbimine, (3)