1. RTU051: Keskmine toitainete tarbimine päevas vanuse ja soo järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-5, 6-9, 10-13, ..., 70-74 (16)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 2. RTU052: Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)


 3. RTU053: Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)


 4. RTU054: Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)


 5. RTU055: Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)


 6. RTU056: Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)


 7. RTU057: Keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. KMI: KMI kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)


 8. RTU058: Laste keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Lapse vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, (3)
  4. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)


 9. RTU059: Täiskasvanute keskmine toitainete tarbimine päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Toitaine: Energia, kJ, Energia, kcal, Valgud, % energiast, Rasvad, % energiast, ..., Seleen, mikrogrammi (49)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  4. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)