1. ATO10: Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine vanuse küsimise järgi

  Muudetud: 17.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 (5)
  2. Vanuse küsimine: Kokku, Vanust ei küsitud, Vanust küsiti, (3)
  3. Dokumendi küsimine: Dokumenti ei küsitud, Dokumenti küsiti, (2)


 2. ATO11: Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine ostetud joogi tüübi järgi

  Muudetud: 17.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 (5)
  2. Ostetud jook: Kokku, Lahja alkohol, Kange alkohol, (3)
  3. Dokumendi küsimine: Dokumenti ei küsitud, Dokumenti küsiti, (2)


 3. ATO12: Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine piirkonna järgi

  Muudetud: 17.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 (5)
  2. Piirkond: Eesti kokku, Tallinn, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, ..., Ida- ja Lääne-Viru maakond (7)
  3. Dokumendi küsimine: Dokumenti ei küsitud, Dokumenti küsiti, (2)


 4. ATO13: Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine asula tüübi järgi

  Muudetud: 17.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 (5)
  2. Asula tüüp: Kokku, Tallinn, Muu linn, Maa-asula, (4)
  3. Dokumendi küsimine: Dokumenti ei küsitud, Dokumenti küsiti, (2)


 5. ATO14: Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine testostleja soo järgi

  Muudetud: 17.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 (5)
  2. Testosteja sugu: Kokku, Poiss, Tüdruk, (3)
  3. Dokumendi küsimine: Dokumenti ei küsitud, Dokumenti küsiti, (2)


 6. ATO16: Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine asutuse tüübi järgi

  Muudetud: 17.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 (5)
  2. Asutuse tüüp: Kõik asutuse tüübid, Jaekaubandus kokku, ..Väike pood, ..Keskmise suurusega pood, ..., Toitlustusasutus (7)
  3. Dokumendi küsimine: Dokumenti ei küsitud, Dokumenti küsiti, (2)