1. PT01: Rahulolu kasutatud tervishoiuteenusega

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2016 (16)
    2. Teenus: Perearst, Pereõde, Eriarst, Hambaarst, ..., Häirekeskuse operaator (8)
    3. Rahulolu tase: Väga rahul, Üldiselt rahul, Üldiselt ei jäänud rahule, Üldse ei jäänud rahule, Ei oska öelda (5)


  2. PT02: Hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    3. Hinnang tervislikule seisundile: Väga hea, Pigem hea, Keskmine, Pigem halb, ..., Ei oska öelda/vastamata (6)


  3. PT03: Hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-19, 20-29, 30-39, ..., 60-74 (7)
    3. Hinnang tervislikule seisundile: Väga hea, Pigem hea, Keskmine, Pigem halb, ..., Ei oska öelda/vastamata (6)


  4. PT04: Hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
    3. Hinnang tervislikule seisundile: Väga hea, Pigem hea, Keskmine, Pigem halb, ..., Ei oska öelda/vastamata (6)


  5. PT05: Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2016 (16)
    2. Näitaja: Arstiabi kättesaadavus, Arstiabi kvaliteet, Tervishoiukorraldus, (3)
    3. Hinnang: Hea, Pigem hea, Pigem halb, Halb, Ei oska öelda (5)


  6. PT06: Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    3. Rahulolu tase: Väga rahul, Üldiselt rahul, Üldiselt pole rahul, Üldse pole rahul, Ei oska öelda (5)


  7. PT07: Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-19, 20-29, 30-39, ..., 60-74 (7)
    3. Rahulolu tase: Väga rahul, Üldiselt rahul, Üldiselt pole rahul, Üldse pole rahul, Ei oska öelda (5)


  8. PT81: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    3. Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu: Esines pikaajaline haigus või terviseprobleem, Ei esinenud pikaajalist haigust või terviseprobleemi, (2)


  9. PT82: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
    3. Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu: Esines pikaajaline haigus või terviseprobleem, Ei esinenud pikaajalist haigust või terviseprobleemi, (2)


  10. PT83: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-19, 20-29, 30-39, ..., 60-74 (7)
    3. Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu: Esines pikaajaline haigus või terviseprobleem, Ei esinenud pikaajalist haigust või terviseprobleemi, (2)


  11. PT84: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi

    Muudetud: 15.03.2017

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
    2. Arstiabi kasutamine: Kokku, Viimasel 12 kuul arstiabi kasutanud, Viimasel 12 kuul arstiabi mittekasutanud, Viimasel 12 kuul perearstiabi kasutanud, ..., Viimasel 12 kuul koduõe teenust hooldusravi saamiseks kasutanud (10)
    3. Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu: Esines pikaajaline haigus või terviseprobleem, Ei esinenud pikaajalist haigust või terviseprobleemi, (2)


  12. PT91: Rahulolu riikliku ravikindlustuse poolt tasutavate raviteenuste valikuga soo järgi (2002-2008)

    Muudetud: 13.11.2012

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)
    2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
    3. Rahulolu tase: Väga rahul, Üldiselt rahul, Üldiselt ei ole rahul, Üldse pole rahul, Ei oska öelda (5)


  13. PT92: Rahulolu riikliku ravikindlustuse poolt tasutavate raviteenuste valikuga rahvuse järgi (2002-2008)

    Muudetud: 13.11.2012

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)
    2. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
    3. Rahulolu tase: Väga rahul, Üldiselt rahul, Üldiselt ei ole rahul, Üldse pole rahul, Ei oska öelda (5)


  14. PT93: Rahulolu riikliku ravikindlustuse poolt tasutavate raviteenuste valikuga vanuse järgi (2002-2008)

    Muudetud: 13.11.2012

    1. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)
    2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-19, 20-29, 30-39, ..., 60-74 (7)
    3. Rahulolu tase: Väga rahul, Üldiselt rahul, Üldiselt ei ole rahul, Üldse pole rahul, Ei oska öelda (5)