1. KU31: Kehaline aktiivsus soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU311: Kehaline aktiivsus piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU312: Kehaline aktiivsus kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 4. KU313: Kehaline aktiivsus majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU32: Kehamassiindeksi kategooriad soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kehamassiindeksi kategooriad: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Kõik vanuserühmad, 11, 13, 15, (4)


 6. KU321: Kehamassiindeksi kategooriad elukoha piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kehamassiindeksi kategooriad: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Elukoha piirkond: Eesti, Harju, Rapla maakond, Ida-Viru, Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu, Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare, Lääne maakond (6)


 7. KU322: Kehamassiindeksi kategooriad kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kehamassiindeksi kategooriad: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 8. KU323: Kehamassiindeksi kategooriad majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kehamassiindeksi kategooriad: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)