1. KU31: Kehaline aktiivsus soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU311: Kehaline aktiivsus piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU312: Kehaline aktiivsus rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. KU313: Kehaline aktiivsus majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Aktiivsus: 5-7 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Ei ole kehaliselt aktiivne, (3)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU32: Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Kõik vanuserühmad, 11, 13, 15, (4)


 6. KU321: Kehamassiindeks elukoha piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Elukoha piirkond: Eesti, Harju, Rapla maakond, Ida-Viru, Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu, Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare, Lääne maakond (6)


 7. KU322: Kehamassiindeks rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Rahvus: Eestlased, Mitte-eestlased, (2)


 8. KU323: Kehamassiindeks majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal/rasvumine, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)