1. KU21: Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Söögi kord: Hommikusöök, Soe lõunasöök, (2)
  3. Sagedus: 7 päeval nädalas, 1-6 päeval nädalas, Ei söö, (3)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU211: Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Söögi kord: Hommikusöök, Soe lõunasöök, (2)
  3. Sagedus: 7 päeval nädalas, 1-6 päeval nädalas, Ei söö, (3)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU212: Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Söögi kord: Hommikusöök, Soe lõunasöök, (2)
  3. Sagedus: 7 päeval nädalas, 1-6 päeval nädalas, Ei söö, (3)
  4. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 4. KU213: Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Söögi kord: Hommikusöök, Soe lõunasöök, (2)
  3. Sagedus: 7 päeval nädalas, 1-6 päeval nädalas, Ei söö, (3)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU22: Puu- ja köögiviljade söömise sagedus soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Vili: Puuviljad, Köögiviljad, (2)
  3. Sagedus: Iga päev, 5-6 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Harvemini kui kord nädalas, (4)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 6. KU221: Puu- ja köögiviljade söömise sagedus piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Vili: Puuviljad, Köögiviljad, (2)
  3. Sagedus: Iga päev, 5-6 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Harvemini kui kord nädalas, (4)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 7. KU222: Puu- ja köögiviljade söömise sagedus kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Vili: Puuviljad, Köögiviljad, (2)
  3. Sagedus: Iga päev, 5-6 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Harvemini kui kord nädalas, (4)
  4. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 8. KU223: Puu- ja köögiviljade söömise sagedus majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Vili: Puuviljad, Köögiviljad, (2)
  3. Sagedus: Iga päev, 5-6 päeval nädalas, 1-4 päeval nädalas, Harvemini kui kord nädalas, (4)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)