1. ET30: Kanepi tarvitamine elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Tarvitamine: On tarvitanud, Ei ole tarvitanud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ET31: Narkootiliste ainete proovimine või tarvitamine elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Tarvitamine: Ei ole proovinud, On ühe korra proovinud, On mõned korrad tarvitanud, On sageli tarvitanud, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ET311: Narkootiliste ainete proovimine elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 30.09.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Tarvitamine: Ei ole proovinud, On kunagi proovinud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ET32: Kokkupuude narkootikumide pakkumisega elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 30.09.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Pakkumine: Ei ole pakutud, On kunagi pakutud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)