1. ET10: Suitsetamine elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sagedus: Ei ole kunagi suitsetanud, On kunagi suitsetanud, ..On suitsetanud regulaarselt, ....On viimase 4 nädala jooksul suitsetanud regulaarselt, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ET101: Suitsetamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Sagedus: Iga päev, Vahetevahel, On varem regulaarselt suitsetanud, Ei ole kunagi suitsetanud, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ET102: E-sigarettide kasutus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Sagedus: Iga päev, Vahetevahel, On varem regulaarselt suitsetanud, Ei ole kunagi suitsetanud, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ET11: Suitsetamine viimasel neljal nädalal soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 30.09.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sagedus: Ei ole suitsetanud, Kuni 4 korda nädalas, Iga päev / peaaegu iga päev, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ET111: Suitsetamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 30.09.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Sagedus: Ei ole suitsetanud, On suitsetanud, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ET113: Suitsetamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Sagedus: Ei ole suitsetanud, Kuni 4 korda nädalas, Iga päev/ peaaegu iga päev, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ET114: Suitsetamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Sagedus: Ei ole suitsetanud, Kuni 4 korda nädalas, Iga päev/ peaaegu iga päev, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ET116: Suitsetamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Sagedus: Ei ole suitsetanud, Kuni 4 korda nädalas, Iga päev/ peaaegu iga päev, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ET117: Suitsetamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Sagedus: Ei ole suitsetanud, Kuni 4 korda nädalas, Iga päev/ peaaegu iga päev, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 10. ET12: Igapäevasuitsetajad päevas suitsetatud sigarettide arvu, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Arv: 1-9 sigaretti, 10-19 sigaretti, 20 või enam sigaretti, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 11. ET13: Mittesuitsetajate tubakasuitsule eksponeeritus tööl viibides soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Eksponeeritus: Üldse mitte, 1 tund, 2-5 tundi, 6 või enam tundi, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 12. ET14: Kodus suitsetamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Eksponeeritus: Kodus suitsetatakse, Kodus ei suitsetata, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)