1. ETU90: Alkoholi tarvitamine elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Tarvitamine: Ei ole tarvitanud rohkem kui 1 annus elu jooksul, On kunagi tarvitanud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU901: Alkoholi tarvitamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Sagedus: Pole tarvitanud, Mõned korrad aastas, 1-3 korda kuus, 1-2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU91: Regulaarne 5, 6* või rohkem alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Periood: Elu jooksul, Viimasel 12 kuul, (2)
  3. Sagedus: Pole tarvitanud, Mõned korrad aastas, 1-3 korda kuus, 1-2 korda nädalas, ..., Iga päev/ peaaegu iga päev (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU92: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Sagedus: Ei ole tarvitanud, 1-3 korda kuus, 1-2 korda nädalas, 3-4 korda nädalas, Iga päev/ peaaegu iga päev (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU921: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Elukoht: Eesti kokku, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU923: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU924: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU926: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU927: Alkoholi tarvitamine viimasel neljal nädalal soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Sagedus: Ei ole tarvitanud, Kuni 2 korda nädalas, 3 ja enam korda nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)