1. ETU70: Kehalise aktiivsuse sagedus nädalas soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sagedus: 5-7 korda nädalas, 3-4 korda nädalas, 1-2 korda nädalas, Mõni kord kuus või üldse mitte, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU701: Kehalise aktiivsuse sagedus nädalas kehamassiindeksi kategooria, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Kehamassiindeksi kategooria: Kategooriad kokku, Normaalkaal või alakaal, Ülekaal või rasvumine, (3)
  3. Sagedus: 5-7 korda nädalas, 3-4 korda nädalas, 1-2 korda nädalas, Mõni kord kuus või üldse mitte, (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU702: Kehalise aktiivsuse sagedus nädalas soo, vanuserühma ja taustatunnuste (tervise enesehinnang, majanduslik aktiivsus, sissetulek ja depressiooni sümptomite) järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Taustatunnus: Kokku, Väga hea ja hea tervis, Ei hea ega halb tervis, Halb või väga halb tervis, ..., Depressiooni sümptomitega* (10)
  3. Sagedus: Vähemalt kord nädalas kehaliselt aktiivne, Mõned korrad kuus või üldse mitte kehaliselt aktiivne, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU71: Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU711: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Elukoht: Eesti kokku, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Normaalkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU713: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  3. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU714: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU716: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU717: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 10. ETU72: Igapäevaste töötamisega seotud tegevuste iseloomustus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Töötamisega seotud tegevused: Peamiselt istumine või seismine, Peamiselt kõndimine või tegevused, mis nõuavad kerget või mõõdukat kehalist pingutust, Peamiselt füüsiliselt rasket pingutust nõudev tegevus, Ei ole mingeid tööga seotud tegevusi, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 11. ETU73: Kehaline aktiivsus vastavalt soovitusele soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Näitaja: Liigub vastavalt soovitusele*, Liigub soovituslikust vähem, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 12. ETU731: Kehaline aktiivsus vastavalt soovitusele kehamassiindeksi kategooria, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Näitaja: Liigub vastavalt soovitusele*, Liigub soovituslikust vähem, (2)
  3. Kehassiindeksi kategooria: Kategooriad kokku, Normaalkaal või alakaal, Ülekaal või rasvumine, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 13. ETU74: Enesehinnang liikumisharrastusega tegelemise piisavuse kohta soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Hinnang: Täiesti piisavalt, Pigem piisavalt, Pigem mittepiisavalt, Täiesti mittepiisavalt, Ei oska öelda (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 14. ETU75: Viimase 12 kuu jooksul rahvaspordiüritusel osalemine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Osalemine: On osalenud, Ei ole osalenud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 15. ETU76: Regulaarse liikumisharrastustega tegelemise takistused soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Takistus: Pole sobivat seltskonda ega treeningukaaslasi, Puudub sobiv transport harjutuspaika jõudmiseks, Spordikoha puudus, Sportimine on liiga kallis, Takistused puuduvad (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)