1. ETU601: Leibkonnas hooldust vajavate isikute olemasolu leibkonna suuruse ja elukoha järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Elukoht: Eesti kokku, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Hooldusvajadus: Leibkonnaliige vajab hooldust, Leibkonnaliige ei vaja hooldust, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Leibkonna suurus: Kokku, 1 inimene, 2 inimest, 3-4 inimest, 5 ja enam inimest (5)


 2. ETU602: Leibkonnas hooldust vajavate isikute olemasolu leibkonna suuruse ja asula tüübi järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Asula tüüp: Linn, Maa, (2)
  3. Hooldusvajadus: Leibkonnaliige vajab hooldust, Leibkonnaliige ei vaja hooldust, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Leibkonna suurus: Kokku, 1 inimene, 2 inimest, 3-4 inimest, 5 ja enam inimest (5)


 3. ETU607: Leibkonnas hooldust vajavate isikute olemasolu leibkonna suuruse ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpoolt suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Hooldusvajadus: Leibkonnaliige vajab hooldust, Leibkonnaliige ei vaja hooldust, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Leibkonna suurus: Kokku, 1 inimene, 2 inimest, 3-4 inimest, 5 ja enam inimest (5)