1. ETU50: Ravikindlustuse olemasolu soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Ravikindlustus: Ravikindlustusega, Ravikindlustuseta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU501: Ravikindlustuse olemasolu soo ja elukoha järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Ravikindlustus: Ravikindlustusega, Ravikindlustuseta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Elukoht: Eesti kokku, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)


 3. ETU503: Ravikindlustuse olemasolu soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Ravikindlustus: Ravikindlustusega, Ravikindlustuseta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. ETU504: Ravikindlustuse olemasolu soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Ravikindlustus: Ravikindlustusega, Ravikindlustuseta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)


 5. ETU505: Ravikindlustuse olemasolu soo ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Ravikindlustus: Ravikindlustusega, Ravikindlustuseta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)


 6. ETU506: Ravikindlustuse olemasolu soo ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Ravikindlustus: Ravikindlustusega, Ravikindlustuseta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)


 7. ETU51: Arsti külastamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Arstiabi liik: Perearst, Eriarst, Hambaarst, (3)
  3. Arstiabi kasutamine: On külastanud, Ei ole külastanud, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU52: Haiglas viibimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Haiglas viibimine: Ei ole viibinud, On viibinud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU53: Retseptiravimite tarvitamine viimasel 4 nädalal soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Tarvitamine: On tarvitanud, Ei ole tarvitanud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 10. ETU54: Viimane mammogrammi või PAP testi tegemine vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Uuring: Mammogramm, PAP test, (2)
  3. Aeg: Viimasel 12 kuul, 1-3 aastat tagasi, Enam kui 3 aastat tagasi, Pole kunagi teinud, (4)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 11. ETU55: Viimase mammogrammi tegemise põhjus vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Põhjus: Soov kontrollida, Kaebus, Osalemine skriiningprogrammis, (3)
  3. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)