1. ETU41: Depressiooni sümptomite esinemine soo, vanuserühma ja taustatunnuste (rahvus, haridustase, kooselu, majanduslik aktiivsus) järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Taustatunnus: Kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, Kõrgharidus, ..., Majanduslikult mitteaktiivne (10)
  3. Depressioon: Olulise depressioonita, Olulise depressiooniga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU417: Depressiooni sümptomite esinemine soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Depressioon: Olulise depressioonita, Olulise depressiooniga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU42: Emotsionaalse distressi esinemine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Distress: Olulise distressita, Olulise distressiga, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU423: Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Distress: Olulise distressita, Olulise distressiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU424: Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Distress: Olulise distressita, Olulise distressiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU425: Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja kooselu järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Kooselu: Kooselus, Ei ole kooselus, (2)
  3. Distress: Olulise distressita, Olulise distressiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU426: Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Distress: Olulise distressita, Olulise distressiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU427: Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Distress: Olulise distressita, Olulise distressiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU43: Uneaja piisavus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Piisavus: Piisav uneaeg, Ebapiisav uneaeg, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)