1. ETU30: Haiguste esinemine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Periood: Elu jooksul, Viimase 12 kuu jooksul, (2)
  3. Haigus: Astma*, Allergia, Suhkurtõbi, Kilpnäärmehaigused, ..., Vere kõrge kolesteroolitase****** (22)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU31: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU311: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Elukoht: Eesti kokku, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU313: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU315: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja kooselu järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Kooselu: Kooselus, Ei ole kooselus, (2)
  3. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU316: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU317: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU318: Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu kehamassiindeksi kategooria, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.06.2022

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Kehmassiindeksi kategooria: Normaalkaal või alakaal, Ülekaal või rasvumine, (2)
  3. Häire esinemine: Ei ole pikaajalist haigust/terviseprobleemi, On pikaajaline haigus/terviseprobleem, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU32: Vigastuse/mürgistuse esinemine elu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Esinemine: Vigastust/mürgistust ei ole esinenud, Vigastust/mürgistust on esinenud, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 10. ETU321: Vigastuse/mürgistuse esinemine viimase 12 kuu jooksul liigi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Liik: Kodune õnnetusjuhtum, Õnnetusjuhtum vabaaja tegevuste käigus, Liiklusõnnetus, Palgatööga seotud õnnetusjuhtum, Tahtlik rünnak (5)
  3. Esinemine: On esinenud, Ei ole esinenud, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 11. ETU33: Vigastuse/mürgistuse esinemine liigi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Liik: Tahtmatu (õnnetus), Tahtlik enesekahjustus, Tahtlik rünne, Muu tahtlik vägivald, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 12. ETU34: Tegevus vigastuse/mürgistuse ajal soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Tegevus: Tasuline töö, Tasuta töö, Haridusega seotud tegevus, Sportlik tegevus vabal ajal, ..., Hoolduse ja/või ravil olek (7)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)