Juhised märgistamiseks


Kõigi muutujate kohta andmete näitamiseks tuleb igast kastist valida vähemalt üks väärtus. Kui tahad näha ainult üht või paari muutujat, märgi ainult need. NB! Märkimise tühistamiseks hoia all CTRL klahvi ning kliki hiirega tekstil. - Kastist kõigi ridade valimiseks märgi kasti esimene rida ning seejärel vajuta samaaegselt klahve SHIFT ja END. - Märgitud rea tühistamiseks hoia all CTRL klahvi ning kliki vasaku hiirenupuga valitud real. - Rohkem kui ühe rea valimiseks märgi järjest read vajutades vasakut hiirenuppu ja lohista üle soovitud ridade. Või märgi esimene rida oma nimekirjast ning hoia all SHIFT klahvi, vajutades üles ja alla nooleklahve. - Et märkida erinevaid ridu, mis pole järjest, hoia all CTRL klahvi ja kliki vasaku hiirenupuga valitud ridadel. - Kastist mingi kindla väärtuse otsimiseks märgi kastis esimene rida ning seejärel trüki otsitava sõna esimene täht. Kui kohe õiget rida ei leia, proovi uuesti trükkida kuni leiate õige väärtuse. Samuti võid kasutada otsimiseks üles/alla nooleklahve või hiirenuppe.