1. ETU10: Tervise enesehinnang soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Hinnang: Väga hea või hea, Ei hea ega halb*, Halb või väga halb, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU101: Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Hinnang: Väga hea või hea, Ei hea ega halb*, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU102: Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja asula tüübi järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Asula tüüp: Linn, Maa, (2)
  3. Hinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU103: Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Hinnang: Väga hea või hea, Ei hea ega halb*, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU105: Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja kooselu järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Kooselu: Kooselus, Ei ole kooselus, (2)
  3. Hinnang: Väga hea või hea, Ei hea ega halb*, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU106: Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 16.12.2016

  1. Aasta: 2006, 2014, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Hinnang: Väga hea või hea, Ei hea ega halb*, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU107: Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 3.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Hinnang: Väga hea või hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)