KK06: Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 19 Valitud

Otsi

Rahastamismudel Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsi

Rahastamisallikas Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 800 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 6 000 rea ja 80 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 800 000