TB10: Tuberkuloosi esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 34 Valitud

Otsi

Paige Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 19 Valitud

Otsi

Sugu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsi

Vanuserühm

Kokku 20 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 800 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 6 000 rea ja 80 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 800 000