1. EPSU101: Küsitletute arv soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 2. EPSU102: Küsitletute arv soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)


 3. EPSU103: Küsitletute arv soo, haridustaseme ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Haridus: Kõik haridustasemed, Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 4. EPSU104: Küsitletute arv soo, haridustaseme ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Haridus: Kõik haridustasemed, Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (4)
  4. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)


 5. EPSU105: Küsitletute arv soo, rahvuse ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlased, Muud rahvused, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 6. EPSU106: Küsitletute arv soo, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Rahvus: Kõik rahvused, Eestlased, Muud rahvused, (3)
  4. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)


 7. EPSU107: Küsitletute arv soo, asulatüübi ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Asulatüüp: Kõik asulad, Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 8. EPSU108: Küsitletute arv soo, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Asulatüüp: Kõik asulad, Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (4)
  4. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)


 9. EPSU109: Küsitletute arv soo, piirkonna ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Piirkond: Kõik piirkonnad, Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, ..., Lääne-Eesti (6)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 10. EPSU110: Küsitletute arv soo, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Piirkond: Kõik piirkonnad, Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, ..., Lääne-Eesti (6)
  4. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)


 11. EPSU111: Küsitletute arv soo, kooseluseisu ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Kooseluseis: Kõik kooseluseisu rühmad, Abielus, Vabaabielus, Varem kooselus olnud, Pole kooselus olnud (5)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 12. EPSU112: Küsitletute arv soo, kooseluseisu ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Kooseluseis: Kõik kooseluseisu rühmad, Abielus, Vabaabielus, Varem kooselus olnud, Pole kooselus olnud (5)
  4. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)


 13. EPSU113: Küsitletute arv soo, laste arvu ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Laste arv: Kõik lapsesusrühmad, Lasteta, 1 laps, 2 last, 3 või enam last (5)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)


 14. EPSU114: Küsitletute arv soo, laste arvu ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Kaalud: Kaalumata, Kaalutud, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Laste arv: Kõik lapsesusrühmad, Lasteta, 1 laps, 2 last, 3 või enam last (5)
  4. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)