1. EPSU1101: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Suhtevägivalla kogemus: Kõik paarid, On kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Ei ole kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus teadmata, (4)


 2. EPSU1102: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus: Kõik paarid, On kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Ei ole kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus teadmata, (4)


 3. EPSU1103: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus: Kõik paarid, On kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Ei ole kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus teadmata, (4)


 4. EPSU1104: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus: Kõik paarid, On kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Ei ole kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus teadmata, (4)


 5. EPSU1105: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus: Kõik paarid, On kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Ei ole kehalist või vaimset vägivalda kogenud praeguses kooselus, Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus teadmata, (4)


 6. EPSU1106: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Suhtevägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s: Kokku, Mitte kunagi, Harva, Mõnikord, ..., Väga sageli (6)


 7. EPSU1107: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s: Kokku, Mitte kunagi, Harva, Mõnikord, ..., Väga sageli (6)


 8. EPSU1108: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s: Kokku, Mitte kunagi, Harva, Mõnikord, ..., Väga sageli (6)


 9. EPSU1109: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s: Kokku, Mitte kunagi, Harva, Mõnikord, ..., Väga sageli (6)


 10. EPSU1110: Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Suhtevägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s: Kokku, Mitte kunagi, Harva, Mõnikord, ..., Väga sageli (6)