1. EPSU901: Rahulolu praeguse kooseluga soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-24, 24-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Rahuolu praeguse kooseluga (10-palline skaala): Kokku, 0-3 palli, 4-7 palli, 8-9 palli, ..., Keskmine rahuolumäär (6)


 2. EPSU902: Rahulolu praeguse kooseluga hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Rahuolu praeguse kooseluga (10-palline skaala): Kokku, 0-3 palli, 4-7 palli, 8-9 palli, ..., Keskmine rahuolumäär (6)


 3. EPSU903: Rahulolu praeguse kooseluga rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Rahuolu praeguse kooseluga (10-palline skaala): Kokku, 0-3 palli, 4-7 palli, 8-9 palli, ..., Keskmine rahuolumäär (6)


 4. EPSU904: Rahulolu praeguse kooseluga asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Rahuolu praeguse kooseluga (10-palline skaala): Kokku, 0-3 palli, 4-7 palli, 8-9 palli, ..., Keskmine rahuolumäär (6)


 5. EPSU905: Rahulolu praeguse kooseluga piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Rahuolu praeguse kooseluga (10-palline skaala): Kokku, 0-3 palli, 4-7 palli, 8-9 palli, ..., Keskmine rahuolumäär (6)


 6. EPSU906: Praeguse kooselu lõpetamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-24, 24-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Praeguse kooselu lõpetamine: Kokku, Vastaja on mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, Vastaja ei ole mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, (3)


 7. EPSU907: Praeguse kooselu lõpetamine hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Praeguse kooselu lõpetamine: Kokku, Vastaja on mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, Vastaja ei ole mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, (3)


 8. EPSU908: Praeguse kooselu lõpetamine rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Praeguse kooselu lõpetamine: Kokku, Vastaja on mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, Vastaja ei ole mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, (3)


 9. EPSU909: Praeguse kooselu lõpetamine asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Praeguse kooselu lõpetamine: Kokku, Vastaja on mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, Vastaja ei ole mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, (3)


 10. EPSU910: Praeguse kooselu lõpetamine piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Praeguse kooselu lõpetamine: Kokku, Vastaja on mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, Vastaja ei ole mõelnud praeguse kooselu lõpetamisele viimase 12 kuu jooksul, (3)