1. EPSU701: Esmaskooselu algus vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 2. EPSU702: Esmaskooselu algus vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 3. EPSU703: Esmaskooselu algus vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 4. EPSU704: Esmaskooselu algus vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 5. EPSU705: Esmaskooselu algus vanuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 6. EPSU706: Esmaskooselu algusviis soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Esmaskooselu algusviis: Kokku, Abielu, Vabaabielu, millele järgnes abielu, Vabaabielu, (4)


 7. EPSU707: Esmaskooselu algusviis hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Esmaskooselu algusviis: Kokku, Abielu, Vabaabielu, millele järgnes abielu, Vabaabielu, (4)


 8. EPSU708: Esmaskooselu algusviis rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Esmaskooselu algusviis: Kokku, Abielu, Vabaabielu, millele järgnes abielu, Vabaabielu, (4)


 9. EPSU709: Esmaskooselu algusviis asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Esmaskooselu algusviis: Kokku, Abielu, Vabaabielu, millele järgnes abielu, Vabaabielu, (4)


 10. EPSU710: Esmaskooselu algusviis piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Esmaskooselu algusviis: Kokku, Abielu, Vabaabielu, millele järgnes abielu, Vabaabielu, (4)


 11. EPSU711: Keskmine kooselude arv vanuseks soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Keskmine kooselude arv: Vanuseks 20, Vanuseks 25, Vanuseks 30, Vanuseks 35, ..., Vanuseks 50 (7)


 12. EPSU712: Keskmine kooselude arv vanuseks hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Keskmine kooselude arv: Vanuseks 20, Vanuseks 25, Vanuseks 30, Vanuseks 35, ..., Vanuseks 50 (7)


 13. EPSU713: Keskmine kooselude arv vanuseks rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Keskmine kooselude arv: Vanuseks 20, Vanuseks 25, Vanuseks 30, Vanuseks 35, ..., Vanuseks 50 (7)


 14. EPSU714: Keskmine kooselude arv vanuseks asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Keskmine kooselude arv: Vanuseks 20, Vanuseks 25, Vanuseks 30, Vanuseks 35, ..., Vanuseks 50 (7)


 15. EPSU715: Keskmine kooselude arv vanuseks piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Keskmine kooselude arv: Vanuseks 20, Vanuseks 25, Vanuseks 30, Vanuseks 35, ..., Vanuseks 50 (7)