1. EPSU601: Kooseluseis soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Kooseluseis: Kõik rühmad, Abielus, abikaasaga samal pinnal, Abielus, eraldi pinnal, Vabaabielus, elukaaslasega samal pinnal, ..., Abikaasa või partnerita (6)


 2. EPSU602: Kooseluseis hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooseluseis: Kõik rühmad, Abielus, abikaasaga samal pinnal, Abielus, eraldi pinnal, Vabaabielus, elukaaslasega samal pinnal, ..., Abikaasa või partnerita (6)


 3. EPSU603: Kooseluseis rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooseluseis: Kõik rühmad, Abielus, abikaasaga samal pinnal, Abielus, eraldi pinnal, Vabaabielus, elukaaslasega samal pinnal, ..., Abikaasa või partnerita (6)


 4. EPSU604: Kooseluseis asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooseluseis: Kõik rühmad, Abielus, abikaasaga samal pinnal, Abielus, eraldi pinnal, Vabaabielus, elukaaslasega samal pinnal, ..., Abikaasa või partnerita (6)


 5. EPSU605: Kooseluseis piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooseluseis: Kõik rühmad, Abielus, abikaasaga samal pinnal, Abielus, eraldi pinnal, Vabaabielus, elukaaslasega samal pinnal, ..., Abikaasa või partnerita (6)


 6. EPSU606: Senine kooselude arv soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Kooselude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi kooselu, 1 kooselu, 2 kooselu, ..., Keskmine kooselude arv (6)


 7. EPSU607: Senine kooselude arv hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi kooselu, 1 kooselu, 2 kooselu, ..., Keskmine kooselude arv (6)


 8. EPSU608: Senine kooselude arv rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi kooselu, 1 kooselu, 2 kooselu, ..., Keskmine kooselude arv (6)


 9. EPSU609: Senine kooselude arv asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi kooselu, 1 kooselu, 2 kooselu, ..., Keskmine kooselude arv (6)


 10. EPSU610: Senine kooselude arv piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Kooselude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi kooselu, 1 kooselu, 2 kooselu, ..., Keskmine kooselude arv (6)


 11. EPSU611: Senine abielude arv soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Abielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi abielu, 1 abielu, 2 abielu, ..., Keskmine abielude arv (6)


 12. EPSU612: Senine abielude arv hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Abielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi abielu, 1 abielu, 2 abielu, ..., Keskmine abielude arv (6)


 13. EPSU613: Senine abielude arv rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Abielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi abielu, 1 abielu, 2 abielu, ..., Keskmine abielude arv (6)


 14. EPSU614: Senine abielude arv asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Abielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi abielu, 1 abielu, 2 abielu, ..., Keskmine abielude arv (6)


 15. EPSU615: Senine abielude arv piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Abielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi abielu, 1 abielu, 2 abielu, ..., Keskmine abielude arv (6)


 16. EPSU616: Vabaabielude arv soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-24, 25-29, 30-34, ..., 55-60 (9)
  3. Vabaabielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi vabaabielu, 1 vabaabielu, 2 vabaabielu, ..., Keskmine vabaabielude arv (6)


 17. EPSU617: Senine vabaabielude arv hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Vabaabielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi vabaabielu, 1 vabaabielu, 2 vabaabielu, ..., Keskmine vabaabielude arv (6)


 18. EPSU618: Senine vabaabielude arv rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Vabaabielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi vabaabielu, 1 vabaabielu, 2 vabaabielu, ..., Keskmine vabaabielude arv (6)


 19. EPSU619: Senine vabaabielude arv asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Vabaabielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi vabaabielu, 1 vabaabielu, 2 vabaabielu, ..., Keskmine vabaabielude arv (6)


 20. EPSU620: Senine vabaabielude arv piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.01.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (18-60), 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 (5)
  4. Vabaabielude arv: Kõik rühmad, Mitte ühtegi vabaabielu, 1 vabaabielu, 2 vabaabielu, ..., Keskmine vabaabielude arv (6)