1. RTU111: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-5, 6-9, 10-13, ..., 70-74 (16)
  3. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 2. RTU112: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 3. RTU113: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 4. RTU114: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 5. RTU115: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 6. RTU116: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 7. RTU117: Liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. KMI: KMI kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas*, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas*, Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas**, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas**, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas** (5)


 8. RTU118: Laste liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  2. Lapse vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, (3)
  3. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Liikumisaeg: Lapsed ja noorukid: kuni 59 minutit päevas, Lapsed ja noorukid: vähemalt 60 minutit päevas, (2)


 9. RTU119: Täiskasvanute liikumisaeg võrrelduna soovitusega soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Liikumisaeg: Täiskasvanud: kuni 149 minutit nädalas, Täiskasvanud: 150-300 minutit nädalas, Täiskasvanud: üle 300 minuti nädalas, (3)