1. RTU101: Liikumine ja ekraaniaeg soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-5, 6-9, 10-13, ..., 70-74 (16)
  3. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 2. RTU102: Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 3. RTU103: Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 4. RTU104: Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 5. RTU105: Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 6. RTU106: Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 7. RTU107: Liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. KMI: KMI kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, % (5)


 8. RTU108: Laste liikumine ja ekraaniaeg soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  2. Lapse vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, (3)
  3. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, Ekraaniaeg*, minutit nädalas, Ekraaniaeg soovituslikes piirides**, %, Spordi- või huviringis osalemine, %, (4)


 9. RTU109: Täiskasvanute liikumisaeg soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 13.07.2017

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Näitaja: Liikumisaeg kokku, minutit nädalas, ..Kõrge intensiivsusega liikumine, minutit nädalas, (2)