1. RTU081: Kehamassiindeksi kategooriad soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-5, 6-9, 10-13, ..., 70-74 (16)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 2. RTU082: Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 3. RTU083: Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 4. RTU084: Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja ekvivalentnetosissetuleku järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 5. RTU085: Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 6. RTU086: Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 7. RTU088: Laste kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  2. Lapse vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, (3)
  3. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)


 8. RTU089: Täiskasvanute kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Kehamassiindeksi kategooria: Alakaalulised, Normaalkaalulised, Ülekaalulised, Rasvunud, (4)