1. RTU071: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-24, 25-29, 30-34, ..., 70-74 (12)
  3. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)


 2. RTU072: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  4. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)


 3. RTU073: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  4. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)


 4. RTU074: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  4. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)


 5. RTU075: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  4. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)


 6. RTU076: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)


 7. RTU079: Täiskasvanute keskmine kehamassiindeks, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 27.12.2016

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  4. Näitaja: Kehamassiindeks, kg/m2, Vööümbermõõt, cm, Vöö- ja puusaümbermõõdu suhe, (3)