1. RTU011: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-5, 6-9, 10-13, ..., 70-74 (16)
  4. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 2. RTU012: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, (3)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 3. RTU013: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Leibkonnaliikme netosissetulek: Sissetulekud kokku, Kuni 250 EUR kuus, 251-500 EUR kuus, Üle 500 EUR kuus, (4)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 4. RTU014: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja suhtelise vaesuse piiri järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Ekvivalentnetosissetulek: Sissetulekud kokku, Alla suhtelise vaesuse piiri, Vaesuspiiril, Üle suhtelise vaesuse piiri, (4)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 5. RTU015: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Asustusüksuse liik: Asustusüksuse liigid kokku, Linnaline asula, Maa-asula, (3)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 6. RTU016: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 7. RTU017: Keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja kehamassiindeksi (KMI) järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, 18-64, 65-74 (5)
  4. KMI: KMI kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 8. RTU018: Laste keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja vanema haridustaseme järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 2-9, 10-17, (3)
  4. Vanema haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)


 9. RTU019: Täiskasvanute keskmine toidugruppide tarbimine päevas soo, vanuse ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 8.06.2017

  1. Toidugrupp: Tärkliserikkad toidud: teraviljatooted ja kartul, ..leib, sepik, sai, ..pudrud, riis, makaronid, ..kartul, ..., Suhkur, magusad ja soolased näksid (16)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: Vanuserühmad kokku, 18-64, 65-74, (3)
  4. Haridustase: Haridustasemed kokku, Kuni põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, Magistri- või doktorikraad (5)
  5. Kogus: Grammid, Portsjonid, 0 portsjonit*, 1-2 portsjonit*, ..., >11 portsjonit* (9)