1. ESPAD50: Esimest korda narkootikumide proovimise vanus soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Uimasti: Amfetamiin, Rahustid, Kanep, Ecstasy, ..., Alkohol koos tablettidega (7)
  3. Esimest korda tarvitamise vanus: Pole kunagi proovinud, 11 või nooremalt, 12, 13, ..., 16 või vanemalt (7)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 2. ESPAD51: Elu jooksul uimastite tarvitamise kordade arv soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Uimasti: Kanep, Inhalandid, Rahustid/uinutid, Amfetamiin, ..., Popper (18)
  3. Tarvitamise kordade arv: Pole kordagi tarvitanud, 1-2 korda, 3 ja enam korda, 3-5 korda, ..., 20 ja enam korda (7)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 3. ESPAD52: Viimase 12 kuu jooksul kanepi tarvitamine soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Tarvitamise kordade arv: Pole kordagi tarvitanud, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., 20 ja enam korda (6)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 4. ESPAD53: Viimase 12 kuu jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Tarvitamise kordade arv: Pole kordagi tarvitanud, 1-2 korda, 3 ja enam korda, 3-5 korda, ..., 20 ja enam korda (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 5. ESPAD54: Viimase 30 päeva jooksul kanepi tarvitamine soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Tarvitamise kordade arv: Pole kordagi tarvitanud, 1-2 korda, 3-5 korda, 6-9 korda, ..., 20 ja enam korda (6)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 6. ESPAD55: Viimase 30 päeva jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Tarvitamise kordade arv: Pole kordagi tarvitanud, 1-2 korda, 3 ja enam korda, 3-5 korda, ..., 20 ja enam korda (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 7. ESPAD56: Kanepi, amfetamiinide, rahustite või uinutite, ecstasy ja kokaiini kättesaadavus soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Uimasti tüüp: Kanep, Amfetamiinid, Rahustid, uinutid, Ecstasy, Kokaiin (5)
  3. Kättesaadavus: Võimatu, väga ja küllalt raske ning ei tea, Küllalt kerge, Väga kerge, (3)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 8. ESPAD57: Hinnangud kanepi, amfetamiinide ja ecstasy tarvitamise terviseriskile soo järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Uimasti tarvitamise muster: Juhul, kui inimene proovib kanepit korra-paar, Juhul, kui inimene suitsetab kanepit aeg-ajalt, Juhul, kui inimene suitsetab kanepit regulaarselt, Juhul, kui inimene proovib amfetamiine korra-paar, ..., Juhul, kui inimene kasutab ecstasyt regulaarselt (7)
  3. Riski suurus: Riski pole / väike risk, Keskmine risk, Suur risk, Raske öelda, (4)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 9. ESPAD59: Vaba aja tegevuste seos vähemalt kord elus narkootiliste ainete tarvitamisega

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Vaba aja tegevus: Loeb raamatuid, Tegeleb hobidega, Jalutab sõpradega ostukeskustes jms, Käib sõpradega õhtuti väljas, (4)
  3. Sagedus: Mitte kunagi, Paar korda aastas, Kord-paar kuus, Vähemalt kord nädalas, Pea iga päev (5)
  4. Uimasti proovimine: Kokku, Ei ole uimasteid proovinud, On uimasteid proovinud, (3)


 10. ESPAD61: Kanepitoodete proovimine (kordki elus) piirkonna järgi

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Kanepitoodete proovimine: Ei ole kanepitooteid proovinud, On kanepitooteid proovinud, (2)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)


 11. ESPAD62: Kanepitoodete proovimine (kordki elus) maakonna järgi (1999-2015)

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Kanepitoodete proovimine: Ei ole kanepitooteid proovinud, On kanepitooteid proovinud, (2)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)


 12. ESPAD63: Suhted vanematega ja uimasti tarvitamine

  Muudetud: 19.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Suhted vanematega: Suhted emaga, Suhted isaga, (2)
  3. Rahulolu suhetega: Rahul või väga rahul, Mitte eriti või üldse mitte rahul, (2)
  4. Uimasti tarvitamine: Ei ole tarvitanud kanepit, On tarvitanud kanepit, Ei ole tarvitanud teisi illegaalseid uimasteid, On tarvitanud teisi illegaalseid uimasteid, (4)