1. ESPAD10: Esimest korda sigareti suitsetamise vanus soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. 1. sigareti suitsetamise vanus: Pole kunagi suitsetanud, 11-aastaselt või nooremalt, 12-aastaselt, 13-aastaselt, ..., 16-aastaselt või vanemalt (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 2. ESPAD11: Elu jooksul sigarettide suitsetamise kordade arv soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Elu jooksul suitsetatud korrad: Mitte ühtegi korda, 1-2 korda, 3-19 korda, 20+ korda, (4)


 3. ESPAD12: Viimase 30 päeva jooksul suitsetanud sigarettide arv soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Viimase 30 päeva jooksul suitsetatud sigaretid: Vähem kui 1 sigarett nädalas, Vähem kui 1 sigarett päevas, 1-5 sigaretti päevas, 6-20 sigaretti päevas, 21+ sigaretti päevas (5)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 4. ESPAD13: Igapäevaselt suitsetama hakkamise vanus soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Igapäevaselt suitsetama hakkamise vanus: Pole kunagi suitsetanud, 11-aastaselt või nooremalt, 12-aastaselt, 13-aastaselt, ..., 16-aastaselt või vanemalt (7)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 5. ESPAD14: Sigarettide kättesaadavus soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Sigarettide kättesaadavus: Võimatu, väga ja küllalt raske ning ei tea, Üsna lihtne, Väga lihtne, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 6. ESPAD15: Hinnangud suitsetamise terviseriskile soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Suitsetamise sagedus: Juhul, kui inimene suitsetab aeg-ajalt, Juhul, kui inimene suitsetab paki või rohkem päevas, (2)
  3. Hinnang suitsetamise terviseriskile: Riski pole / risk on väike, Keskmine risk, Suur risk, (3)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)


 7. ESPAD17: Vaba aja tegevuste seos viimasel kuul iga päev suitsetamisega

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, ..., 2019 (6)
  2. Vaba aja tegevus: Loeb raamatuid, Tegeleb hobidega, Jalutab sõpradega ostukeskustes jms, Käib sõpradega õhtuti väljas, (4)
  3. Vaba aja tegevusega tegelemise sagedus: Mitte kunagi, Paar korda aastas, Kord-paar kuus, Vähemalt korra nädalas, Peaaegu iga päev (5)
  4. Suitsetamise sagedus: Kokku, Ei suitseta või suitsetab alla 1 sigareti päevas, Suitsetab vähemalt 1 sigareti päevas, (3)


 8. ESPAD18: Suitsetamise regulaarsus viimasel 30 päeval piirkonna järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Suitsetamise regulaarsus: Ei suitseta või suitsetab ebaregulaarselt, Suitsetab regulaarselt, (2)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)


 9. ESPAD19: Suitsetamise regulaarsus viimasel 30 päeval maakonna järgi (1999-2015)

  Muudetud: 31.08.2018

  1. Aasta: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 (5)
  2. Suitsetamise regulaarsus: Ei suitseta või suitsetab ebaregulaarselt, Suitsetab regulaarselt, (2)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)


 10. ESPAD191: Iga päev suitsetama hakkamise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 2011, 2015, 2019, (3)
  2. Igapäevaselt suitsetama hakkamise vanus: Ei suitseta, 9-12-aastaselt või nooremalt, 13-16-aastaselt või vanemalt, (3)
  3. Sotsiaalsete oskuste tase: Kõik sotsiaalsete oskuste tasemed, Madal sotsiaalsete oskuste tase, Keskmine sotsiaalsete oskuste tase, Kõrge sotsiaalsete oskuste tase, (4)


 11. ESPAD192: Mokatubaka, e-sigareti või vesipiibu tarvitamine soo järgi

  Muudetud: 16.10.2020

  1. Aasta: 2015, 2019, (2)
  2. Uimasti: Mokatubakas (snus), E-sigaret, Vesipiip, (3)
  3. Tarvitamise sagedus: Tarvitanud viimase 30 päeva jooksul, Tarvitanud viimase aasta jooksul, Tarvitanud rohkem kui aasta tagasi, Pole kordagi tarvitanud, (4)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)