1. KU81: Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kiusamist kogenud: Ei ole kiusatud, Kiusatud 1-2 korda, Kiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU811: Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kiusamist kogenud: Ei ole kiusatud, Kiusatud 1-2 korda, Kiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU812: Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kiusamist kogenud: Ei ole kiusatud, Kiusatud 1-2 korda, Kiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 4. KU813: Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Kiusamist kogenud: Ei ole kiusatud, Kiusatud 1-2 korda, Kiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU82: Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Küberkiusamist kogenud: Ei ole küberkiusatud, Küberkiusatud 1-2 korda, Küberkiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 6. KU821: Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Küberkiusamist kogenud: Ei ole küberkiusatud, Küberkiusatud 1-2 korda, Küberkiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 7. KU822: Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Küberkiusamist kogenud: Ei ole küberkiusatud, Küberkiusatud 1-2 korda, Küberkiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 8. KU823: Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Küberkiusamist kogenud: Ei ole küberkiusatud, Küberkiusatud 1-2 korda, Küberkiusatud vähemalt kahel korral kuus, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)