1. KU71: Kanepi tarvitamine soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tarvitamine: Ei ole tarvitanud, On tarvitanud, (2)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU711: Kanepi tarvitamine piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tarvitamine: Ei ole tarvitanud, On tarvitanud, (2)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU712: Kanepi tarvitamine kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tarvitamine: Ei ole tarvitanud, On tarvitanud, (2)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 4. KU713: Kanepi tarvitamine majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tarvitamine: Ei ole tarvitanud, On tarvitanud, (2)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)