1. KU41: Seksuaalvahekorra kogemus soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kogemus: Ei ole olnud seksuaalvahekorras, On olnud seksuaalvahekorras, (2)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 13, 15, (3)


 2. KU411: Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kogemus: Ei ole olnud seksuaalvahekorras, On olnud seksuaalvahekorras, (2)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU412: Seksuaalvahekorra kogemus rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kogemus: Ei ole olnud seksuaalvahekorras, On olnud seksuaalvahekorras, (2)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. KU413: Seksuaalvahekorra kogemus majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kogemus: Ei ole olnud seksuaalvahekorras, On olnud seksuaalvahekorras, (2)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU42: Kondoomi kasutamine soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kasutamine: Kasutas kondoomi, Ei kasutanud kondoomi, (2)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 13, 15, (3)


 6. KU421: Kondoomi kasutamine piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kasutamine: Kasutas kondoomi, Ei kasutanud kondoomi, (2)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 7. KU422: Kondoomi kasutamine rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kasutamine: Kasutas kondoomi, Ei kasutanud kondoomi, (2)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 8. KU423: Kondoomi kasutamine majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Kasutamine: Kasutas kondoomi, Ei kasutanud kondoomi, (2)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)