1. KU11: Tervise enesehinnang soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU111: Tervise enesehinnang piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU112: Tervise enesehinnang rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. KU113: Tervise enesehinnang majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU12: Depressiivsete episoodide esinemine soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 6. KU121: Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 7. KU122: Depressiivsete episoodide esinemine rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 8. KU123: Depressiivsete episoodide esinemine majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 9. KU13: Hammaste pesemise sagedus soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  4. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  5. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 10. KU131: Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 11. KU132: Hammaste pesemise sagedus rahvuse järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 12. KU133: Hammaste pesemise sagedus majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 7.05.2019

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, (4)
  3. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  4. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)