1. KU11: Tervise enesehinnang soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 2. KU111: Tervise enesehinnang piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 3. KU112: Tervise enesehinnang kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 4. KU113: Tervise enesehinnang majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Tervis: Väga hea, Hea, Rahuldav, Väga halb, (4)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 5. KU1140: Uneaeg koolipäevadel soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Uneaja piisavus: Alla soovitatava, Soovitatav, Üle soovitatava, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 6. KU1141: Uneaeg koolipäevadel piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Uneaja piisavus: Alla soovitatava, Soovitatav, Üle soovitatava, (3)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 7. KU1142: Uneaeg koolipäevadel kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Uneaja piisavus: Alla soovitatava, Soovitatav, Üle soovitatava, (3)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 8. KU1143: Uneaeg koolipäevadel majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022, (3)
  2. Uneaja piisavus: Alla soovitatava, Soovitatav, Üle soovitatava, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 9. KU1150: Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Masenduse/kurbuse tundmise sagedus: Üle ühe korra nädalas, Peaaegu iga nädal, Peaaegu iga kuu, Harva või mitte kunagi, (4)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 10. KU1151: Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Masenduse/kurbuse tundmise sagedus: Üle ühe korra nädalas, Peaaegu iga nädal, Peaaegu iga kuu, Harva või mitte kunagi, (4)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 11. KU1152: Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Masenduse/kurbuse tundmise sagedus: Üle ühe korra nädalas, Peaaegu iga nädal, Peaaegu iga kuu, Harva või mitte kunagi, (4)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 12. KU1153: Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Masenduse/kurbuse tundmise sagedus: Üle ühe korra nädalas, Peaaegu iga nädal, Peaaegu iga kuu, Harva või mitte kunagi, (4)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 13. KU12: Depressiivsete episoodide esinemine soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 14. KU121: Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 15. KU122: Depressiivsete episoodide esinemine kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 16. KU123: Depressiivsete episoodide esinemine majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Episood: Ei ole esinenud, On esinenud, (2)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)


 17. KU13: Hammaste pesemise sagedus soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  3. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  4. Vanus: Vanused kokku, 11, 13, 15, (4)


 18. KU131: Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Harju ja Rapla maakond, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, Järva, Pärnu ja Viljandi maakond, ..., Hiiu, Saare ja Lääne maakond (6)


 19. KU132: Hammaste pesemise sagedus kodus räägitava põhikeele järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  3. Kodus räägitav põhikeel: Eesti, Mitte-eesti, (2)


 20. KU133: Hammaste pesemise sagedus majandusliku olukorra järgi

  Muudetud: 1.03.2023

  1. Aasta: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2021/2022 (5)
  2. Sagedus: Üle 1 korra päevas, 1 kord päevas, Harvem kui 1 kord päevas, (3)
  3. Majanduslik olukord: Hea, Keskmine, Halb, (3)