1. RV221: Ravivoodid profiili, omaniku liigi ja maakonna järgi (kvartalid, 2003-2016)

  Muudetud: 7.02.2017

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Näitaja: Ravivoodid perioodi lõpu seisuga, Perioodi keskmised ravivoodid, (2)
  4. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid*, (3)
  5. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  6. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 2. RV222: Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, vana voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2012)

  Muudetud: 28.05.2014

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2012 (10)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Täiskasvanute ravivoodid, ..Laste ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..., Aktiivravivoodid kokku (65)
  4. Näitaja: Ravivoodid, Keskmised ravivoodid, Hospitaliseeritud, Haiglast lahkunud, ..., Keskmine ravikestus (10)


 3. RV2221: Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2016)

  Muudetud: 7.02.2017

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Laste erialade ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..Sisehaigused, ..., Aktiivravivoodid kokku (50)
  4. Näitaja: Ravivoodid perioodi lõpu seisuga, Keskmised ravivoodid, Hospitaliseeritud (kokku), ..Hospitaliseeritud (lapsed), ..., Keskmine ravikestus (11)


 4. RV223: Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid, 2003-2016)

  Muudetud: 7.02.2017

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Kohalik haigla (8)
  4. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid*, (3)
  5. Näitaja: Ravivoodid, Keskmised ravivoodid, Hospitaliseeritud, Haiglast lahkunud, ..., Keskmine ravikestus (9)


 5. RV224: Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, 2003-2016)

  Muudetud: 7.02.2017

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid kokku, Pikaravivoodid* kokku, ..Psühhiaatria ravivoodid, ..Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (5)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt korrigeerimata, Sesoonselt korrigeeritud, (2)
  5. Näitaja: Ravivoodid perioodi lõpu seisuga, Keskmised ravivoodid, Hospitaliseeritud, Haiglast lahkunud, ..., Keskmine ravikestus (9)