1. GR01: Geriaatrilised hindamised soo ja vanuserühma järgi (2012-2017)

  Muudetud: 4.06.2018

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 64, 65-69, 70-74, ..., 85 ja vanemad (7)
  3. Näitaja: Arv, Osakaal, %, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 2. GR02: Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi (2012-2017)

  Muudetud: 4.06.2018

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Hindamise tulemus: Kõik teostatud geriaatrilised hindamised, Vajas statsionaarset õendusabi, Vajas ambulatoorset õendusabi, Vajas sotsiaalhoolekande teenuseid, (4)
  3. Näitaja: Arv, Osakaal, %, (2)


 3. GR03: Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi (2012-2017)

  Muudetud: 4.06.2018

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Suunamine: Teostatud hindamiste arv kokku, ..Neist oma haiglas ravil olevatele isikutele, ....õendusabi osakonnas, ....teises statsionaarses osakonnas, ..., ....hoolekandeasutusest (10)
  3. Näitaja: Arv, Osakaal, %, (2)