MÕISTED

Vanus - vanust arvestatakse sünnist kuni sündmuse ehk tulekahjuni.

Harjumaa KOV - Põhja-Eesti Päästekeskuse registreeritud tulekahju toimumise koht.

Hoonetulekahjud - hoones või rajatises toimunud tulekahjud.

Tulekahjud tühjades hoonetes või rajatistes - tühjas hoones või rajatises toimunud tulekahjud

Mootorsõidukite põlengud - ükskõik millises mootorsõidukis (sh autod, laevad, muud sõidukid) toimunud tulekahjud.

Maastiku- ja metsapõlengud - kõik maastikupõlengud (sh metsad, kulu jm.)

Hoonevälised põlengud - prügipõlengud, valveta lõkked, prügikastide ja -konteinerite põlengud, vanade mööblitükkide jm. põlengud.

METOODIKA

VIITED

Põhja-Eesti Päästekeskuse statistikaraamat PEPK kodulehel.

KONTAKT

Eha Teder

Põhja-Eesti Päästekeskus, Liiklusohutuse osakond

Eha.Teder[ä]rescue.ee

Tel: 6 063 248, 52 66 370