Liiklusõnnetused, neis hukkunud ja vigastatud

MÕISTED

Vanus – vanus täisaastates sündmuse hetkel, tuletatakse reeglina isikukoodist.

Maakond – politsei poolt registreeritud liiklusõnnetuse toimumise koht. Andmed kuni 2017 enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse alusel.

METOODIKA

Maanteeamet kogub andmeid liiklusõnnetuste kohta politsei koostatud protokollide alusel. Politsei edastab Maanteeametile andmed vastavalt VV määrusele Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus".

Jälgitaval perioodil toimunud haldusüksuste muutusi saab vaadata: Eesti haldusüksuste klassifikaatorist, mille leiate Statistikaameti klassifikaatorite nimistust.

VIITED

Põhiliselt avaldatakse liiklusõnnetuste statistikat Maanteeameti veebilehel.

Eesti saadab oma andmed Euroopa liiklusõnnetuste andmekogusse CARE, mille kasutamisele on ligipääs piiratud, aga osa tabelitest on kättesaadav: European Road Safety Observatory.

KONTAKT

Reimo Tarkiainen

Maanteeamet, liiklusohutuse osakond

E-post: Reimo.Tarkiainen[ät]mnt.ee

 

Uuendatud: 21.03.2019