Apteegid

MÕISTED

Apteegi liik - Eestis tegutseb kolme liiki apteeke: üldapteegid, haiglaapteegid ja veterinaarapteegid (vt klassifikaatorid ja loendid).

Apteegiteenus - ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine ja jaendamine.

METOODIKA

Apteegistatistika kogumise eesmärgiks on saada ülevaade apteekide erialasest tegevusest ning apteegi töötajatest.

Andmeid kogutakse kõigilt apteegiteenuse osutamise tegevusluba omavatelt ettevõtetelt vastavalt sotsiaalministri 17.02.2005. a määrusele nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 26.

Apteegiaruannete kogumise ja analüüsimise eest vastutab Ravimiamet. Esitatud andmed sisaldavad kõigi vastava aasta jooksul tegutsenud üldapteekide andmeid.

Aruanded esitab põhiapteek, kusjuures aastatel 2006–2014 sisaldas aruanne summaarseid andmeid põhiapteegi ja tema struktuuriüksuste kohta. Alates 2015. aastast esitatakse andmed eraldi kõikide põhi- ja haruapteekide kohta.

Haiglaapteekide ja veterinaarapteekide andmed on kättesaadavad Ravimiameti veebilehel.

2020. a aprillis jõustus Eestis apteegireform, mis mõjutas oluliselt seniste tegutsevate apteekide arvu ja töökorraldust. Loe lisainfot Ravimiameti veebilehelt ja Sotsiaalministeeriumi veebilehelt.

Üld- ja haiglaapteekide arv esitatakse aasta lõpu seisuga.

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. 2017. aasta maakondlikus apteekide statistikas on arvestatud apteekide paiknemist 2017. aasta alguse seisuga. Andmed alates 2018 on kajastatud haldusreformi järgse seisuga. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Apteegi liik:

VIITED

Apteegistatistika

KONTAKT

Ravimiamet

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

Tel: +372 737 4140

 

Uuendatud: 12.05.2023