Retseptid

MÕISTED

Apteegi liik - Eestis tegutseb kolme liiki apteeke: üldapteegid, haiglaapteegid ja veterinaarapteegid (vt klassifikaatorid ja loendid).

Apteegiteenus - ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine ja jaendamine.

Ekstemporaalne ravim - arstiretsepti või tellimislehe alusel apteegis valmistatud ravim.

Ekstemporaalsete ravimite retseptide arv - ekstemporaalselt valmistatud ravimite väljastamisel nõutud retseptide arv.

EL retseptide arv - väljaspool Eestit Euroopa Liidu riikide kodanikele väljastatud retseptide arv, mille alusel on ravimeid väljastanud Eestis tegutsev üldapteek.

Ravim - igasugune aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomite vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu.

Ravimpreparaat - turustamiseks pakendatud ning kaubanimega ravim.

Retseptide koguarv - soodustusega, soodustuseta, EL retseptide, ekstemporaalsete ravimite retseptide ning veterinaarretseptide summa, kusjuures iga retsepti arvestatakse ainult üks kord.

Retseptiravim - ravim, mille väljastamiseks apteegist on nõutav retsept.

Soodustusega retseptide arv - ravimiretseptide arv, mille korral on retseptil soodustust võimaldav märge. Soodustusega ravimiretseptide korral tasub osa ravimi maksumusest Tervisekassa.

Soodustuseta retseptide arv - ravimiretseptide arv, mille korral retseptil soodustust võimaldav märge puudub.

Veterinaarretseptide arv - veterinaarseks kasutamiseks, st veterinaarravimile või humaanravimile, mida kasutatakse loomade ravis, välja kirjutatud ravimite retseptide arv.

METOODIKA

Apteegistatistika kogumise eesmärgiks on saada ülevaade apteekide erialasest tegevusest ning apteegi töötajatest.

Andmeid kogutakse kõigilt apteegiteenuse osutamise tegevusluba omavatelt ettevõtetelt vastavalt sotsiaalministri 17.02.2005. a määrusele nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 26.

Apteegiaruannete kogumise ja analüüsimise eest vastutab Ravimiamet. Esitatud andmed sisaldavad kõigi vastava aasta jooksul tegutsenud üld- ja haiglaapteekide andmeid. Üldapteekide andmed esitatakse maakondlikult ning haiglaapteekide andmed kogu Eesti kohta kokku.

Aruande esitab põhiapteek, kusjuures aastatel 2006–2014 sisaldas aruanne summaarseid andmeid põhiapteegi ja tema struktuuriüksuste kohta. Alates 2015. aastast esitatakse andmed eraldi kõikide põhi- ja haruapteekide kohta. Aruanne apteegi erialase tegevuse kohta esitati kuni 2023. aastani iga kvartali kohta, alates 2024. aastast üks kord aastas.

Apteegistatistika kokkuvõtted on kättesaadavad Ravimiameti veebilehel.

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. 2017. aasta maakondlikus apteekide statistikas on arvestatud apteekide paiknemist 2017. aasta alguse seisuga. Andmed alates 2018 on kajastatud haldusreformi järgse seisuga. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Apteegi liik:

VIITED

Apteegistatistika

Soodusravimite info Tervisekassast

KONTAKT

Ravimiamet

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

Tel: +372 737 4140

 

Uuendatud: 14.05.2024