Kahjude vähendamise teenus

MÕISTED

Kahjude vähendamise keskus – kahjude vähendamise teenuseid osutav statsionaarne üksus.

Kahjude vähendamise teenus – hõlmab mitmeid sotsiaalseid tugiteenuseid uimastitarvitajatele, sõltlastele ja nende lähedastele, mitmekülgse teabe levitamist ning ka turvalisemaks süstimiseks ja seksuaaleluks vajalike vahendite jagamist. Teenus põhineb teadmisel, et kõik narkootikumide tarvitajad ei soovi või ei suuda tarvitamist lõpetada. Seetõttu tuleb tarvitajatega luua usalduslik kontakt ning pakkuda vajalikke tugiteenuseid, motiveerida ja nõustada neid turvalisemalt käituma. Ühiskonnale on kahjude vähendamise teenus kasulik, sest aitab vähendada narkomaaniaga seotud negatiivseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi ning muuta elukeskkonda turvalisemaks.

Kahjudevähendaja – kahjude vähendamise teenuse juures uimastitarvitaja/sõltlase riskeeriva käitumise vähendamise nõustaja, kes vajadusel suunab kliendi vajalike abiteenuste juurde.

Maakond – teenuse osutamise asukoht. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid ja loendid).

METOODIKA

Kahjude vähendamise teenuste statistika kogumise eesmärk on saada ülevaade teenuse toimimisest ja teenuse mahtudest.

Andmeid kogutakse tegevusaruandega kõigilt kahjude vähendamise teenuseosutajatelt vastavalt lepingus sätestatud korrale. Teenuseosutajad esitavad TAI-le andmed iga kuu kohta hiljemalt järgmise kuu 7. kuupäevaks.

Kahjude vähendamise teenust osutavad Eestis kokku seitse teenusepakkujat (seisuga 01.01.2023). Kokku oli 01.01.2023. aasta seisuga Eesti erinevates piirkondades 35 teenuse osutamise kohta, millest 15 olid statsionaarsed keskused, 15 väljatööl põhinevad üksused, 3 apteeki ja 2 mobiilset bussi. Enamik teenuseid asub Harjumaal ja Ida-Virumaal, kuid teenuseid pakutakse ka Tartus, Pärnus, Paides ja Rakveres.

Andmed avaldatakse absoluutarvudena.

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik statistika kahjude vähendamise teenuse kohta esitatakse Harjumaa, Tallinna, Ida-Virumaa kohta ning teised piirkonnad esitatakse koos muu Eesti all, sest teenus on Eestis suunatud teatud piirkondadesse. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

VÄLJAANDED

Tervise Arengu Instituut. Kahjude vähendamine. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2022. Infomaterjal pdf-failina

Salekešin M, Vorobjov, S. HIVi levimuse ja riskikäitumise uuring Narva narkootikume süstivate inimeste seas 2018. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2019. Analüüs pdf-failina

Vorobjov S, Salekešin M. HIVi levimuse ja riskikäitumise uuring Tallinna narkootikume süstivate inimeste seas 2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Analüüs pdf-failina

Vorobjov S, Salekešin M. HIVi levimus ja riskikäitumine narkootikume süstivate inimeste hulgas, Kohtla-Järve 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Analüüs pdf-failina

Tervise Arengu Instituut. Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad riskid Tallinna näitel. Riskianalüüs. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Analüüs pdf-failina

Vorobjov S, Rüütel K, Abel-Ollo K, Salekešin M. HIVi levimuse ja riskikäitumise uuring Narva süstivate narkomaanide seas 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2015. Analüüs pdf-failina

VIITED

Rohkem infot kahjude vähendamise teenuse kohta:
https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/narkomaania/kahjude-vahendamine
https://www.narko.ee/kogukond/mis-on-kahjude-vahendamine/

KONTAKT

Anne Murd

Uimastite ja sõltuvuste keskus

Tervise Arengu Instituut

E-post: Anne.Murd[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 25.04.2023