Kirurgilised protseduurid

MÕISTED

Aastakeskmine rahvaarv – pool elanike aasta alguse ja lõpu arvu summast. Kasutatakse kordajate arvutamiseks.

Maakond – tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha maakond tabelites KP12, KP32, KP42 ja patsiendi elukoha maakond tabelis KP15. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid ja loendid). Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.

Opereeritud – patsient arvestatakse haigusjuhtumi kohta põhiprotseduuri järgi ühekordselt. Nt kui patsiendile tehakse ühe haiglasviibimise jooksul apendektoomia ja ileotsäkaalne resektsioon ning kirurg märgib põhiprotseduuriks ileotsäkaalse resektsiooni, näidatakse ta ainult „ileotsäkaalse resektsiooni“ opereerituna.

Protseduurid – kirurgiliste protseduuride arvus kajastuvad nii põhi- kui järgnevad protseduurid. Juhul, kui patsiendile on tehtud mitu sama protseduuri ühe korraga, siis näidatakse protseduuride arv mitmekordselt tabelites KP11–KP33 ja KP51. Tabelis KP15 näidatakse samal päeval tehtud mitu sama NCSP koodiga protseduuri ühe operatsioonina, erinevatel päevadel tehtud protseduurid on arvestatud korduvalt.

Põhiprotseduur kirurgias – mitmest üheaegselt läbiviidud kirurgilisest protseduurist kõige suurem ja ressursimahukam. Põhiprotseduuri järgi liigitatakse üheaegselt läbi viidud protseduurid siis, kui puudub vastav liitprotseduuri kood.

Tervishoiuteenus – tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus – juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba.

Tervishoiuteenuse osutaja liik – osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi on jaotatud tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid ja loendid).

Tervishoiuteenused jaotatakse osutamise viisi järgi kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi.

Vanuserühm – kirurgiliste protseduuride statistikas kogutakse andmeid 0–14aastaste ning 15aastaste ja vanemate isikute kohta.

Vältimatu kirurgia – kirurgiateenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Siin kodeeritakse diagnoosi järgi RHK-10 alusel. Statistikat esitatakse valitud vältimatu kõhuõõne ehk nn "ägeda kõhu" diagnooside kohta.

METOODIKA

Kirurgiliste protseduuride statistika kogumise ja tootmise eesmärk on saada ülevaade teenuseosutajate poolt tehtava kirurgilise töö mahust vastavalt teenuse osutamise viisile, asutuse liigile, maakonnale, patsiendi vanuserühmale ja soole.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja nimistuga töötavatelt perearstidelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“.

Kirurgiliste protseduuride statistikat esitavad ambulatoorse, päeva- ja statsionaarse kirurgia teenuse osutajad.

Antud teema statistika koostamise aluseks on järgmised aruanded:

Andmed on kogutud kõigi NCSP põhipeatükkide A–H, J–N, P, Q ja abipeatükkide T, Y alusel kodeeritavate protseduuride kohta.

Kirurgiliste protseduuride arvus kajastuvad nii põhi- kui järgnevad protseduurid. Kui patsiendile tehakse üheaegselt mitu protseduuri, siis opereeritute arvu veerus näidatakse ta ainult põhiprotseduuri real.

Vältimatu kõhuõõne kirurgia on esitatud diagnoosi järgi RHK-10 alusel. Kogutakse ja esitatakse ainult nn „ägeda kõhu“ vältimatu kirurgia.

 

NCSP koodide vastavus tabelites KP11, KP12, KP13, KP21:

Protseduuri nimetus NCSP kood
Operatsioonid kokku A–Q, Y
Närvisüsteemi operatsioonid A
..Pea- ja seljaaju AA, AB
....Diskogeenne patoloogia (2003–2009) ABC01–26
....Diskogeenne patoloogia (alates 2010) ABC01–28
..Perifeerne närvisüsteem AC
Endokriinsüsteemi operatsioonid B
..Kilpnääre BA
..Kõrvalkilpnääre ja neerupealis BB, BC
Silmaoperatsioonid C
..Glaukoom CHB, CHD, CHF30
..Katarakt (2003–2009) CJB, CJC, CJD, CJE, CJF00, CJF10, CJF40, CJF45, CJF50, CJF55, CJG10, CJG15, CJG20, CJG25
..Katarakt (alates 2010) CJA00, CJA10, CJB, CJC, CJD, CJE, CJF00, CJF10, CJF40, CJF45, CJF50, CJF55, CJG10, CJG15, CJG20, CJG25
..Süvavõõrkeha ja läbiva vigastus CDB, CGC, CGF
Kõrva-nina-kõrioperatsioonid D
..Nina DH, DJ, DL, DK
..Siinus DM, DN, DP
..Kõri DQ
..Kõrv DA–DG
Hammaste, lõualuude, suu ja neelu operatsioonid E
..Huule-, suulaelõhe (2003–2009) EHC40,50,60
..Huule-, suulaelõhe (alates 2010) EHC31,32,40,50,60
..Lõualuud ED–EG
..Adeno-, tonsillektoomia EMB10, 20, 30
Südame ja suurte torakaalveresoonte operatsioonid F
..Koronaararterid FNA, FNB, FNC, FNE, FNG, FNH, FNK, FNW
....Koronaaršunteerimine FNA, FNB, FNC, FNE
....Perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika FNG02, 05
..Südameklapid FGC, FGE, FKA, FKB, FKC, FKD, FKW, FMA, FMC, FMD, FMW
..Torakaalaort FCA, FCB, FCC
..Püsiv kardiostimulaator FPE, FPF, FPG, FPH, FPJ
Hingamiselundite operatsioonid G
..Kops GD
Rinnanäärme operatsioonid H
..Mastektoomia HAC
..Rinnanäärme osaline resektsioon HAB40, 99
Seedetrakti ja põrna operatsioonid J
..Laparotoomia JAH00,20,30,33,40, JAK00,03,10, JAL10
..Herniotoomia JAB–JAG, JBB
....Kubemesong JAB
....Reiesong JAC
..Magu ja duodeenum JD
....Mao resektsioon JDC
....Gastrektoomia JDD
....Vagotoomia JDG
....Muud maooperatsioonid JDA, JDB, JDE, JDF, JDW
..Apendektoomia JE
..Peen- ja jämesool JF
....Peensool JFA0*, 2*, 3*, 60, 7*, JFB0*,1*, JFC0*, JFD, JFE, JFF0*, 1*, JFG00, 2*, 53, 60, 70, 73, 80, 86
..Pärasool JG, JH
..Sapipõis, -teed, maks ja kõhunääre JJ, JK, JL
....Koletsüstektoomia JKA20
....LAP koletsüstektoomia JKA21
....Sapiteed JKB, JKC, JKD, JKE, JKF, JKT, JKW
....Kohunääre JL
Põrn JM
Urotrakti, meessuguorganite ja retroperitoneaalruumi operatsioonid K
..Neeru, neeruvaagna ja ureeteri endoskoopiline operatsioon KA**, KB** viies koht v.a. 0,3,6
..Kehaväline kivipurustus (ESWL) KAT, KBT, KCT
..Nefro-, püelo-, ureeterotoomia kivitõve puhul KAE00,10,96, KBE00,96
..Neeru siirdamine KAS00,10,20
..Radikaalne tsüstektoomia KCC
..Kusepõie seina transuretraalne operatsioon KCD02
..Radikaalne prostatektoomia KEC
..Osaline prostata eemaldamine avatud meetodil KED00,96
..Osaline transuretraalne eesnäärme eemaldamine KED22, 52, 62, 72, 98
..Teised prostata operatsioonid KEA, KEB, KEE, KEV, KEW
..Teised androloogilised operatsioonid KF, KG
Naissuguorganite operatsioonid L
..Emakas LC, LEF13
....Laparoskoopiline operatsioon LCA01, LCB01,11,14,97, LCC01,11,97, LCD01,04,11,31,97, LCF01,11,97, LCG11,21,31,41,97
....Hüsteroskoopiline operatsioon LCA22, LCB25, LCB28, LCB98, LCC05, LCG02, LCG98, LCW98
....Hüsterektoomia LCC, LCD, LCE, LEF13
....Emaka ekstirpatsioon LCD00,10,30,40,96, LEF13
....Emaka supravaginaalne amputatsioon LCC10,20
....Müomatoossete sõlmede eemaldamine LCB10,20
....Plastiline operatsioon LCG10,20,30,40,96
....Emakaõõne abrasioon LCA10,13
....Abordioperatsioon LCH
..Emakakael LD
..Munasari LA
....Lahtine ja muu munasarja operatsioon (2003–2009) LAA00,03,96, LAB00,10,96, LAC00,10,20,30 96, LAD00, LAE10,20, LAF00,10,20, LAG00,10,20,96, LAW96
....Lahtine ja muu munasarja operatsioon (alates 2010) LAA00,03,96, LAB00,10,96, LAC00,10,20,30 96, LAD00, LAE10,20, LAF00,10,20, 30,LAG00,10,20,96, LAW96
....Munasarja laparoskoopiline operatsioon LAA01,11,97, LAB01,11,21,97, LAC01,11,21,31,97, LAD01, LAE11,21, LAF01,11 LAG01,11,21,97, LAW97
..Munajuha LB
....Lahtine ja muu munajuha operatsioon LBA00,03,96, LBB00,96, LBC00,10,20,96, LBD00, LBE00, LBF00,20,30,40,50,60,70,96
..Munajuha laparoskoopiline operatsioon LBD01, LBF01,11,31,41,51,61,97, LBW97
....LAP operatsioon munajuharaseduse korral LBC07,11,21,97, LBD01, LBE01
..Tupp LEA10, LEB, LAC, LED, LEE, LEF00,10,20,23,40,50,53,96, LEG, LEW96
....Tupe laparoskoopiline operatsioon LEF41,51,97, LEW97
..Laparoskoopia naise steriliseerimise puhul LGA11,21,97
Sünnitusabi operatsioonid M
..Keisrilõige MCA
Luu- ja lihaskoe operatsioonid N
..Luumurru paigaldus NBJ, NCJ, NDJ, NEJ, NFJ, NGJ, NHJ
....õlavarreluu NBJ01,11,21,31,41,51,61,71,81,91
....Käsivarreluu NCJ
....Reieluu NFJ
....Sääreluu NGJ
..Jäseme amputatsioon NCQ19, NFQ19,29,99, NGQ19,29,99, NHQ14,15,17
....Reie, sääre amputatsioon NFQ19,29,99, NGQ19,29,99
..Artroskoopiline operatsioon NBA*1, NBE*1, NBF*1, NBH*1, NCA*1, NCE*1, NCF*1, NCH*1, NDA*1, NDE*1, NDF*1, NDH*1, NEA*1, NFA*1, NFE*1, NFF*1, NFH*1, NGA*1, NGD*1, NGF*1, NGH*1, NHA*1, NHF*1, NHH*1, NGE*5, NGE*6
....Põlve artroskoopiline operatsioon NGA11
....Põlve meniski artroskoopiline operatsioon NGD01, NGD11, NGD21, NGD91
..Artrotoomia, plastika, artrodees NBG, NCG, NDG, NEG, NFG, NGG, NHG
..Endoproteesimine NBB, NBC, NCB, NCC, NDB, NDC, NEB, NEC, NFB, NFC, NGB, NGC, NHB, NHC
..Totaalne puusaliigese proteesimine NFB20,30,40, NFC20,30,40
Perifeersete veresoonte ja lümfisüsteemi operatsioonid P
..Arteri taastav operatsioon PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, PCC, PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, PDH, PDN, PEC, PEF, PEG, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, PFN, PGH
..Arteri taastav operatsioon (alates 2017) PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, PCC, PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, PDH, PDN, PEC, PEF, PEG10–12, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, PFN, PGH10-99
..Operatsioon trombektoomia ja embolektoomia puhul PAE, PBE, PCE, PDE, PEE, PFE
..Arteri muu operatsioon (2003–2009) PAA, PAB, PAH, PAM, PAP–PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP–PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PDA, PDP–PDW, PEA, PEP-PEW, PFA, PFB, PFL, PFP–PFW, PGU, PGW
..Arteri muu operatsioon (2010–2016) PAA, PAB, PAH, PAM, PAP–PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP–PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PDA, PDP–PDW, PEA, PEL10, PEM10, PEP–PEW, PFA, PFB, PFL, PFP–PFW, PGU, PGW
..Arteri muu operatsioon (alates 2017) PAA, PAB, PAH, PAM, PAP–PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP–PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PD1AT, PDA, PDP–PDW, PE1AT, PEA, PEG00, PEL10, PEM10, PEP–PEW, PFA, PFB, PFL, PFP–PFW, PGA, PGB, PGG, PGH00, PG1ST, PGU, PGW, PGX
..Varikektoomia ja teised veenide operatsioonid (2003–2016) PHD
..Varikektoomia ja teised veenide operatsioonid (alates 2017) PHD10,11,12,15,99
..Lümfisüsteem PJ
Naha ja nahaaluskoe operatsioonid Q
Organite või kudede eemaldamine transplantatsiooniks Y

 

NCSP koodide vastavus tabelites KP31, KP32, KP33:

Protseduuri nimetus NCSP kood
Operatsioonid ja protseduurid kokku A–Q, T
Operatsioonid kokku A–Q
Närvisüsteemi operatsioonid A
Väikesed neurokirurgilised protseduurid TA
Endokriinsüsteemi operatsioonid B
Väikesed protseduurid endokriinkirurgias TB
Silmaoperatsioonid C
..Katarakt (2003–2009) CJC, CJD, CJE, CJF00,10,40,45,50,55, CJG10,15,20,25
..Katarakt (alates 2010) CJA00, CJA10, CJC, CJD, CJE, CJF00,10,40,45,50,55, CJG10,15,20,25
Väikesed protseduurid silmakirurgias TC
Kõrva-nina-kõrioperatsioonid D
Väikesed protseduurid kõrva-, nina- ja kõrikirurgias TD
Hammaste, lõualuude, suu ja neelu operatsioonid E
..Neel, adenoidid, tonsillid EM, EN
Väikesed protseduurid hammaste, lõualuude, suu ja neelu kirurgias TE
Südame ja suurte torakaalveresoonte operatsioonid F
Väikesed protseduurid südamekirurgias TF
Hingamiselundite operatsioonid G
Väikesed protseduurid torakaalkirurgias TG
Rinnanäärme operatsioonid H
Väikesed protseduurid rinnanäärmekirurgias TH
Seedetrakti ja põrna operatsioonid J
Väikesed protseduurid gastroenteroloogilises kirurgias TJ
Urotrakti, meessuguorganite ja retroperitoneaalruumi operatsioonid K
Väikesed protseduurid uroloogias TK
Naissuguorganite operatsioonid L
..Abordioperatsioon LCH
Väikesed protseduurid günekoloogias TL
Sünnitusabi operatsioonid M
Väikesed protseduurid sünnitusabis TM
Luu- ja lihaskoe operatsioonid N
Väikesed protseduurid ortopeedilises kirurgias TN
Perifeersete veresoonte ja lümfisüsteemi operatsioonid P
..Perifeersete veresoonte operatsioonid PA–PH
Väikesed protseduurid perifeersetel veresoontel ja lümfisüsteemil TP
Naha ja nahaaluskoe operatsioonid Q
Väikesed protseduurid nahal TQ

 

Tabeli KP15 allikas on Tervise Infosüsteemi andmed. Erinevalt agregeeritud aruannete andmete baasil tehtud tabelitest KP11–KP33, KP51 arvestatakse samal päeval tehtud mitu sama NCSP koodiga protseduuri ühena, aga erinevatel päevadel (sh sama ravijuhu jooksul) korduvalt.

NCSP koodide vastavus tabelis KP15:

EHK TTL kood – Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood

Protseduuri nimetus NCSP kood
Diski operatsioon ABC01–ABC28
Perifeerse närvisüsteemi operatsioon AC
Kilpnäärme operatsioon BAA20–BAA60
Glaukoomi operatsioon CHB, CHD, CHF30
Katarakti operatsioon CJA00,10, CJC, CJD, CJE, CJF00,10,40,45,50,55, CJG10,15,20,25
Adenotonsillektoomia EMB10–EMB30
Koronaaršunteerimine FNA, FNB, FNC, FNE
Perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika FNG02, FNG05, EHK TTL koodid 7655, 7656
Mastektoomia HAC
Rinnanäärme osaline eemaldamine HAB40, HAB99
Kubemesonga operatsioon JAB
..Laparoskoopiline kubemesonga operatsioon JAB11, JAB97
Apendektoomia JEA
..Laparoskoopiline apendektoomia JEA01
Koletsüstektoomia JKA20, JKA21
..Laparoskoopiline koletsüstektoomia JKA21
Avatud prostatektoomia KEC, KED00, KED96
Transuretraalne prostata osaline eemaldamine KED22, KED52, KED62, KED72, KED98
Hüsterektoomia LCC, LCD, LCE,
Keisrilõige MCA
Reie, sääre amputatsioon NFQ19, NFQ29, NFQ99, NGQ19, NGQ29, NGQ99
Põlvemeniski artroskoopiline operatsioon NGD01, NGD11, NGD21, NGD91
Puusa proteesimine NFB, NFC
Põlve proteesimine NGB, NGC
Alajäseme varikektoomia PHD10, PHD11, PHD12, PHD15, PHD99

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

 

Haiglate liigitus

Pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Nõuded haigla liikidele on reguleeritud sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määrusega nr 103 „Haigla liikide nõuded“.

 

NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon (NCSP), (vs 1.6: 2003–2009, vs 2010: 2010–2011, vs 2012: 2012–2013, vs 2014, vs 2016).

Klassifikaatorit kasutatakse kirurgiliste protseduuride kodeerimiseks ja esitamiseks. Klassifikaatoriga saab tutvuda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klassifikaatorite loendis.

 

Rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, versioon 10 (RHK-10)

Klassifikaatorit kasutatakse diagnooside kodeerimiseks ja haigestumusandmete esitamisel diagnooside järgi. Klassifikaatoriga saab tutvuda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klassifikaatorite loendis.

 

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuteenuse osutajad järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

VÄLJAANDED

Rätsep M. Haigla- ja päevakirurgia 2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Analüüs pdf-failina

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Ingliskeelne raport pdf-failina

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Ingliskeelne raport pdf-failina

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Ingliskeelne raport pdf-failina

KONTAKT

Merike Rätsep

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

E-post: Merike.Ratsep[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 13.10.2022