Kunstlik viljastamine

MÕISTED

FET – külmutatud embrüote siirdamine, laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine.

ICSI – seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse embrüo tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada, kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada.

IUI – inseminatsioon hõlmab laboratoorseid toiminguid, et eraldada spermast elujõulisemad seemnerakud, mis siirdatakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas doonori või partneri seemnerakke.

Kehaväline viljastamine (IVF) – kehavälise viljastamise üks protseduur sisaldab järgmisi tegevusi:

Kunstlik viljastamine – kunstlik viljastamine kujutab endast naise rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo.

METOODIKA

Kunstliku viljastamise tabeli KV10 tunnuste „IUI“, „IVF“, „ICSI“ ja „FET“ on märgitud tsüklid, kui seemnerakud/embrüod on reaalselt üle kantud. Tunnusesse „Ülekannet ei toimunud“ on märgitud juhud, mil viljatusraviga küll alustati, aga seemnerakkude/embrüote ülekandmist ei teostatud (tsükkel jäi pooleli või ei leitud munarakke või ei saadud spermat).

Kui korraga on üle kantud IVF ja ICSI meetodil valmistatud embrüod, siis on tsükkel märgitud ICSI meetodiks. Naise vanus on määratletud ravitsükli alguses.

2011.–2013. aasta andmed on kogutud Tervise Arengu Instituudi poolt aastaaruandega „Kunstlik viljastamine“ (tabel KV01). 2013. aastast alates avaldatakse Ravimiameti kogutud andmed (tabelid KV10–KV14). Tabeli „KV01: Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamise protseduurid vanuserühma järgi“ ja tabeli KV10 andmed ei ole omavahel võrreldavad.

VISUALISEERITUD ANDMED: VILJATUSRAVI

KONTAKT

Ravimiamet

Tel: +372 737 4140

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

 

või

 

Kai Maasoo

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 657 3821

E-post: Kai.Maasoo[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 19.03.2019