Vähi sõeluuringud

MÕISTED

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv inimene, kellel ei ole vähiregistri, tervise infosüsteemi ja Tervisekassa andmetel viimase viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki (RHK-10 koodid C51–C55 ja D06).

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv inimene, kellel ei ole vähiregistri, tervise infosüsteemi ja Tervisekassa andmetel elu jooksul diagnoositud jämesoolevähki (RHK-10 koodid C18–C20), ja kellele ei ole tehtud jämesoolevähi sõeluuringu käigus koloskoopiat (tervishoiuteenuse kood 7597).

Kutse saadetud – tähistab inimeste arvu, kellele on saadetud kas sõeluuringu e-kutse riigiportaalis eesti.ee suunatud meiliaadressile (kui suunamist ei ole, siis rahvastikuregistris olevale meiliaadressile) või paberkutse rahvastikuregistris olevale aadressile. Märkus: kutset ei saadeta 1) kontaktaadressi ja meiliaadressi puudumisel, 2) kui inimene on juba uuringul käinud, 3) kui inimene on Eestist alaliselt lahkunud, 4) kui inimene on surnud. 2015.–2020. aastani ei saadetud kutset-meeldetuletust ravikindlustuseta inimestele, ent alates 2021. aastast saavad kutse-meeldetuletuse kõik Eestis elavad inimesed sõltumata ravikindlustuse olemasolust ja kui puuduvad muud sõeluuringust välja arvamise tingimused.

Kutsetega hõlmatus – näitab sõeluuringu aasta jooksul saadetud kutsete hulka.

Maakond – elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel. Märkus: maakonna info on teadmata, kui inimene on Eestist alaliselt lahkunud või aasta jooksul surnud. Kuni 2017. aastani kajastuvad 2017. a haldusreformi eelseid haldusjaotuse andmed. Alates 2018. aastast on andmed esitatud uue haldusjaotuse alusel.

Ravikindlustuse olemasolu – inimese ravikindlustuse olemasolu Tervisekassa andmetel.

Rinnavähi sõeluuringule kutsutav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv inimene, kellel ei ole vähiregistri, tervise infosüsteemi ja Tervisekassa andmetel viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki (RHK-10 koodid C50 ja D05), ja kellele ei ole tervise infosüsteemi ja Tervisekassa andmetel viimase 12 kuu jooksul tehtud mammograafia uuringut (tervishoiuteenuse koodid 6074, 7937).

Sihtrühm – kõik Eestis alaliselt elavad isikud, kes vanuse (sünniaasta) ja soo järgi kuuluvad vastaval aastal sõeluuringu sihtrühma rahvastikuregistri andmetel.

Uuringuga hõlmatus – sõeluuringu sihtrühma ja sõeluuringule kutsutavate inimeste osalus sõeluuringul ja vastavas uuringus (mammograafia, HPV-test või peitveretest). 2021. aastast alates on emakakaelavähi sõeluuringus esmasuuringuks HPV NAT uuring. Kuni 2020. aastani kasutati esmasuuringuna PAP-testi.

Uuringul käinu – inimene, kelle kohta on tervise infosüsteemist, Tervisekassast, tervishoiuteenuse osutajalt laekunud vähi sõeluuringute registrisse esmase uuringu dokument.

METOODIKA

Vähi sõeluuringute andmed põhinevad vähi sõeluuringute registri andmebaasil. Register toimib digitaalse registrina, kuhu esitatakse andmeid tervise infosüsteemi vahendusel ja mis üle X-tee andmevahetuskihi suhtleb järgmiste riiklike registrite ja andmekogudega:

Andmed laekuvad registrisse automaatsete andmepäringute käigus. Andmeid täiendatakse tervishoiuteenuse osutajate ja Tervisekassa andmetega ka otsepäringuid tehes.

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Kuni 2017. aastani kajastuvad 2017. a haldusreformi eelseid haldusjaotuse andmed. Alates 2018. aastast on andmed esitatud uue haldusjaotuse alusel. Piirkondlikku vähi sõeluuringute statistikat esitatakse 15 maakonna järgi, alates 2020. aastast on avaldatud ka Tallinna ja Tartu sõeluuringutega hõlmatuse andmed. Klassifikaatoriga saab tutvuda statistikaameti veebilehe klassifikaatorite perekondade rubriigis "geograafia".

VIITED

Lisainfo vähi sõeluuringute registri kohta leiab Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

KONTAKT

Vähi sõeluuringute register

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 659 3992; +372 659 3990

E-post: soeluuring@tai.ee

 

Uuendatud: 31.08.2023