Vähi sõeluuringud

MÕISTED

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv isik, kellel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki (Eesti Vähiregistri ja tervise infosüsteemi andmetel, RHK-10 koodid C51–C55 ja D06).

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv isik, kellel ei ole elu jooksul diagnoositud jämesoolevähki (Eesti Vähiregistri ja tervise infosüsteemi andmetel, RHK-10 koodid C18–C20) ja kellele ei ole tehtud jämesoolevähi sõeluuringu käigus sõelkoloskoopia (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 7597) lisauuringut.

Kutse saadetud – isikute arv, kellele on saadetud sõeluuringu kutse rahvastikuregistris olevale aadressile. Kutset ei saadeta: aadressi puudumisel; kui inimene on juba uuringul käinud; kui inimene on alaliselt Eestist lahkunud; kui inimene on surnud; ravikindlustamata isikutele.

Kutsetega hõlmatus – näitab, mil määral on sõeluuringu aasta jooksul saadetud kutsed välja isikutele, kes kuuluvad sõeluuringu programmi kutsutavate hulka.

Maakond – elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel. Maakonna info teadmata, kui isik on Eestist alaliselt lahkunud või aasta jooksul surnud. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.

Ravikindlustuse olemasolu – isiku ravikindlustuse olemasolu Eesti Haigekassa andmetel.

Rinnavähi sõeluuringule kutsutav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv isik, kellel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki (Eesti Vähiregistri ja tervise infosüsteemi andmetel, RHK-10 koodid C50 ja D05) ja kellele pole viimase 12 kuu jooksul tehtud mammograafia (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 6074, 7937) uuringut (tervise infosüsteemi ja Eesti Haigekassa andmetel).

Sihtrühm – kõik Eestis alaliselt elavad isikud, kes vanuse (sünniaasta) ja soo järgi kuuluvad vastaval aastal sõeluuringu sihtrühma rahvastikuregistri andmetel.

Uuringuga hõlmatus – sõeluuringu sihtrühma ja sõeluuringule kutsutavate isikute osalus sõeluuringul ja hõlmatus vastava uuringuga (mammograafia, PAP-test või peitvere test).

Uuringul käinud – isikud, kelle kohta on laekunud vähi sõeluuringute registrisse esmase uuringu dokument.

METOODIKA

Vähi sõeluuringute andmed põhinevad Eesti vähi sõeluuringute registri andmebaasil. Register toimib digitaalse registrina, millesse andmete esitamine käib tervise infosüsteemi vahendusel ja mis üle X-tee andmevahetuskihi suhtleb riiklike registrite ja andmekogudega:

Kõik andmed laekuvad automaatsete andmepäringute käigus.

Lisainfo vähi sõeluuringute registri kohta leiab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Piirkondlik vähi sõeluuringute statistika esitatakse 15 maakonna järgi, 2020. aastast ka Tallinna ja Tartu kohta on sõeluuringutega hõlmatuse andmed avaldatud. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

VIITED

Lisainfo vähi sõeluuringute registri kohta leiab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

KONTAKT

Vahur Hollo

Vähi sõeluuringute register

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 659 3992

E-post: vahur.hollo[at]tai.ee

 

Uuendatud: 20.04.2022