Raseduse katkemised ja katkestamised

MÕISTED

Abort — raseduse katkemine või katkestamine.

Indutseeritud abort:

Raseduse katkemine:

Elukoht — piirkond või asula, kus inimene alaliselt või peamiselt elab.

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja asukoht.

Vanus — iga täisaastates vaadeldaval ajahetkel, st vanus viimasel sünnipäeval.

 

Abordimäär — indutseeritud abortide arv elussündide kohta aastas. Aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatakse elussündide arvuga ja korrutatakse 100-ga.

Abortiivsuskordaja — aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatud fertiilses eas (15–49 aastat) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Abortiivsuse vanuskordaja — aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv mingis vanuserühmas naistel jagatud naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Summaarne abortiivsuskordaja — aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud 1000-ga.

METOODIKA

Andmete kogumise alusdokument on raseduse katkemise ja katkestamise andmekaart, mis täidetakse iga tervishoiuasutuses aset leidnud raseduse katkestamise või katkenud rasedusega naisele abi osutamise kohta. Raseduse infosüsteemi raseduse katkemise ja katkestamise registrile esitavad andmeid kõik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuteenuse osutajad (k.a. eraarstid).

VÄLJAANDED

Allvee K, Karro H, Serkina V. Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992–2016. Eesti Abordiregister 1996-2016. Estonian Medical Birth Registry 1992–2016. Estonian Abortion Registry 1996-2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Allvee K, Karro H, Serkina V. Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992–2015. Eesti Abordiregister 1996-2015. Estonian Medical Birth Registry 1992–2015. Estonian Abortion Registry 1996-2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Allvee K, Karro H, Serkina V. Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992–2014. Eesti Abordiregister 1996-2014. Estonian Medical Birth Registry 1992–2014. Estonian Abortion Registry 1996-2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2015. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Allvee K, Karro H, Serkina V. Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992–2013. Eesti Abordiregister 1996-2013. Estonian Medical Birth Registry 1992–2013. Estonian Abortion Registry 1996-2013. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2014. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Kõik raportid, sh varasemate aastate kohta, on loetletud TAI veebilehel

VIITED

Raseduse infosüsteemi kohta lisateave TAI veebilehel.

KONTAKT

Kärt Allvee

Meditsiiniline sünniregister ning meditsiiniline raseduse katkemise ja katkestamise register

Tervise Arengu Instituut

E-post: kart.allvee@tai.ee

 

Viktoria Serkina

Meditsiiniline sünniregister ning meditsiiniline raseduse katkemise ja katkestamise register

Tervise Arengu Instituut

E-post: Viktoria.Serkina@tai.ee

 

Uuendatud: 11.06.2021