Avaldamiskalender 2022 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 1.10.2021

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
aeg
2022. aastal
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
5. jaan Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
25. jaan Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2021 TB05 Haigestumus
26. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2022 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
26. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Pressiteade 2022 TAI pressiteated
27. jaan Narkomaaniaravi Andmed 2020 NR01–NR10 Haigestumus
27. jaan Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed IV kv 2021 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
2. veebr Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
7. veebr Tervist edendavad asutused Andmed 2021 TEA01–TEA03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
17. veebr Ravikindlustatud Andmed 2021 RA01–RA02 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. veebr Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed jaan 2022 TB05 Haigestumus
veebruar Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti terviseuuringu andmete põhjal (esialgne pealkiri) Analüüs 2019 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
veebruar Analüüsi "Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti terviseuuringu andmete põhjal" avaldamine Pressiteade 2019 TAI pressiteated
2. märts Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed jaan 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
21. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2021 TO01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23. märts Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused Andmed 2021 TUL02–TUL04 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23. märts Uppumised Andmed 2021 UP01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2021 LO01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
24. märts Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2022 TB05 Haigestumus
24. märts Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) – tuberkuloosipäev Pressiteade 2021 TAI pressiteated
märts Tervishoiukulud (esialgne pealkiri) Analüüs 2020 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
6. apr Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
19. apr Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2021 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19. apr Veredoonorid ja vereloovutused Pressiteade 2021 TAI pressiteated
20. apr Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Andmed 2019 VSR07, VSR17, VSR27 Haigestumus
21. apr Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis Andmed 2021 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
26. apr Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2022 TB05 Haigestumus
27. apr Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed I kv 2022 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
29. apr Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse Andmed 2020 KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. mai Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
12. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2021 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
12. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2021 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Erakorralise meditsiini osakond Pressiteade 2021 TAI pressiteated
13. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2021 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. mai Apteekide töötajad Andmed 2021 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. mai Apteekide käive Andmed 2021 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. mai Ravimite kasutamine Andmed 2021 ATC-01, ATC-A–ATC-V Ravimite kasutamine
13. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2021 RT01 Ravimite kasutamine
24. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2021 NH01–NH21 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) Andmed 2021 TB05–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2020–2021 TB71 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2019–2021 TB72 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2022 TB05 Haigestumus
mai Rakkude, kudede ja elundite hankimine ning käitlemine Andmed 2021 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
6. juuni Sünnid Andmed 2021 SR01, SR66 Rahvastikunäitajad
8. juuni Surmad (täpsustatud andmed) Andmed 2021 SD15–SD23, SD29, SD31–SD61 Rahvastikunäitajad
8. juuni Lahangud Andmed 2021 SD90 Rahvastikunäitajad
8. juuni Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
8. juuni Surmad (täpsustatud andmed) Pressiteade 2021 TAI pressiteated
13. juuni Raseduse katkemised ja katkestamised Andmed 2021 RK01–RK67 Rahvastikunäitajad
13. juuni Raseduskatkestused ja -katkemised Pressiteade 2021 TAI pressiteated
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2021 PKH1–PKH8 Haigestumus
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Pressiteade 2021 TAI pressiteated
21. juuni Vigastused Andmed 2021 VIG10–VIG14 Haigestumus
21. juuni Vigastused Pressiteade 2021 TAI pressiteated
22. juuni Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2022 TB05 Haigestumus
II kvartal Ravivoodite kasutamine tervishoiustatistika aruande "Haigla" ja tervise infosüsteemi andmete põhjal (esialgne pealkiri) Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
29. juuni Sünnid Andmed 2021 SR02–SR65, SR68–SR81 Rahvastikunäitajad
29. juuni Sünnid Pressiteade 2021 TAI pressiteated
30. juuni Kunstlik viljastamine Andmed 2021 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
30. juuni Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2020 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
30. juuni Kunstlik viljastamine Pressiteade 2021 TAI pressiteated
5. juuli Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2021 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
5. juuli Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2021 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
5. juuli Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2021 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
5. juuli Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2021 TAI pressiteated
6. juuli Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
27. juuli Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed II kv 2022 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2021 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
1. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Pressiteade 2021 TAI pressiteated
2. aug Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2022 TB05 Haigestumus
3. aug Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
25. aug Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2022 TB05 Haigestumus
26. aug Oodatav eluiga Andmed 2021 OE12–OE0454 Rahvastikunäitajad
26. aug Tervena elada jäänud aastad Andmed 2021 TE75–TE754 Rahvastikunäitajad
30. aug Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2021 PO02 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
30. aug Registreeritud väärteod (sh avaliku korra ja alkoholiseaduse rikkumised, alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod) Andmed 2021 PO03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
31. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2021 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
31. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Pressiteade 2021 TAI pressiteated
7. sept Esmashaigestumus: valitud diagnoosid Andmed 2016–2021 EH01–EH04 Haigestumus
15. sept Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
22. sept Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2022 TB05 Haigestumus
22. sept Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2021 TTO10–TTO11, TTO20, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. sept Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2021 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. sept E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Pressiteade 2021 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
22. sept Iseseisvad terviseteenuse osutajad, sh hambaraviasutused Pressiteade 2021 TAI pressiteated
28. sept Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2021 AV10–AV41 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
28. sept Hambaravi külastused Andmed 2021 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
28. sept Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2021 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
28. sept Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, sh hambaravi visiidid Pressiteade 2021 TAI pressiteated
30. sept Avaldamiskalender 2023 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
4. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2021 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
4. okt Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine Andmed 2021 RV20–RV60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2021 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Aktiivravihaiglast lahkunud Andmed 2021 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
4. okt Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid Pressiteade 2021 TAI pressiteated
5. okt Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
6. okt Tervisekaotus Andmed 2021 TER01–TER06 Rahvastikunäitajad
11. okt Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2021 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
11. okt Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2021 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2021 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2021 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2021 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
13. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2021 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. okt Operatsioonitoad Andmed 2021 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2021 KP15 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
18. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 22 TT04–TT10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 22 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Tervishoiutöötajate töötasu Pressiteade märts 2022 TAI pressiteated
25. okt Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2022 TB05 Haigestumus
27. okt Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed III kv 2022 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
2. nov Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
16. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2021 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2021 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2021 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. nov Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine Pressiteade 2021 TAI pressiteated
18. nov Narkomaaniaravi Andmed 2021 NR01–NR10 Haigestumus
23. nov Tervishoiukulud Andmed 2021 KK01–KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. nov Tervishoiukulud Pressiteade 2021 TAI pressiteated
24. nov Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2022 TB05 Haigestumus
24. nov Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2020–2021 TB71 Haigestumus
24. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2019–2021 TB72 Haigestumus
24. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2021 AMI01–AMI05 Haigestumus
november Tervishoiutöötajad ja nende palk (esialgne pealkiri) Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
november Koduvigastused Eestis 2016–2021 Analüüs 2016–2021 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
7. dets Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
8. dets Pahaloomulised kasvajad Andmed 2020 PK10–PK40 Haigestumus
8. dets Pahaloomulised kasvajad Pressiteade 2020 TAI pressiteated
20. dets Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2022 TB05 Haigestumus
IV kvartal Perinataalne haigestumine Andmed 2021 Haigestumus
IV kvartal Perinataalne haigestumine Pressiteade 2021 TAI pressiteated
IV kvartal Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring Andmed 2021 Tervisekäitumine ja tervis