Avaldamiskalender 2021 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 1.10.2020

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
kuupäev
2021. aastal
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
25. jaan Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2020 TB05 Haigestumus
26. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2021 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
26. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Pressiteade 2021 TAI pressiteated
27. jaan Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed IV kv 2020 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
27. jaan Tervist edendavad asutused Andmed 2020 TEA01–TEA03 Terviseprofiilide alusandmed
jaanuar Tervishoiukulud Analüüs 2019 TAI pressiteated
jaanuar Laste tervisenäitajad tervise infosüsteemi põhjal Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
2. veebr Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2020 SD15 Rahvastikunäitajad
17. veebr Ravikindlustatud Andmed 2020 RA01–RA02 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
25. veebr Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed jaanuar 2021 TB05 Haigestumus
2. märts Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed jaanuar 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
18. märts Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused Andmed 2020 TUL02–TUL04 Terviseprofiilide alusandmed
18. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2020 LO01 Terviseprofiilide alusandmed
18. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2020 TO01 Terviseprofiilide alusandmed
18. märts Uppumised maakondade järgi Andmed 2020 UP01 Terviseprofiilide alusandmed
24. märts Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2021 TB05 Haigestumus
24. märts Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) - tuberkuloosipäev Pressiteade 2020 TAI pressiteated
Esialgsed märtsis, ülejäänud III kvartal Eesti Terviseuuring Andmed 2019 Tervisekäitumine ja tervis
6. apr Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
15. apr Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2020 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
15. apr Veredoonorid ja vereloovutused Pressiteade 2020 TAI pressiteated
19. apr Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis Andmed 2020 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
20. apr Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Andmed 2018 VSR07, VSR17, VSR27 Haigestumus
26. apr Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2021 TB05 Haigestumus
26. apr Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed I kv 2021 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
29. apr Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse Andmed 2019 KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. apr Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Andmed 2020 TKU01–TKU82 Tervisekäitumine ja tervis
3. mai Surmad Andmed 2020 SD21–SD61 Rahvastikunäitajad
3. mai Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
3. mai Lahangud Andmed 2020 SD90 Rahvastikunäitajad
3. mai Surmad Pressiteade 2020 TAI pressiteated
12. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2020 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Apteekide töötajad Andmed 2020 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Apteekide käive Andmed 2020 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Ravimite kasutamine Andmed 2020 ATC-01, ATC-A–ATC-V Ravimite kasutamine
12. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2020 RT01 Ravimite kasutamine
13. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2020 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
13. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2020 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. mai Erakorralise meditsiini osakond Pressiteade 2020 TAI pressiteated
17. mai Sünnid Andmed 2020 Rahvastikunäitajad
18. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2020 NH01–NH21 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi haigestumine Andmed 2020 TB10–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2021 TB05 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2019–2020 TB71 Haigestumus
26. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2018–2020 TB72 Haigestumus
1. juuni Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
9. juuni Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2020 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. juuni Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2020 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. juuni Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2020 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. juuni Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2020 TAI pressiteated
11. juuni Raseduse katkemised ja katkestamised Andmed 2020 RK01–RK67 Rahvastikunäitajad
11. juuni Sünnid ja raseduskatkestused Pressiteade 2020 TAI pressiteated
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2020 PKH1–PKH8 Haigestumus
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Pressiteade 2020 TAI pressiteated
22. juuni Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2021 TB05 Haigestumus
1. juuli Kunstlik viljastamine Andmed 2020 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. juuli Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2019 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. juuli Kunstlik viljastamine Pressiteade 2020 TAI pressiteated
6. juuli Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
30. juuli Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2021 TB05 Haigestumus
30. juuli Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed II kv 2021 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
2. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2020 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
2. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Pressiteade 2020 TAI pressiteated
3. aug Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
25. aug Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2021 TB05 Haigestumus
26. aug Oodatav eluiga Andmed 2020 OE12–OE0454 Rahvastikunäitajad
26. aug Tervena elada jäänud aastad Andmed 2020 TE75–TE754 Rahvastikunäitajad
31. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2020 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
31. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Pressiteade 2020 TAI pressiteated
8. sept Vastsündinute haigestumus Andmed 2020 EH20 Haigestumus
8. sept Vastsündinute haigestumus Pressiteade 2020 TAI pressiteated
22. sept Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2020 PO02 Terviseprofiilide alusandmed
23. sept Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2020 TTO10–TTO11, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. sept Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2020 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. sept E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2020 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
23. sept Iseseisvad terviseteenuse osutajad, sh hambaraviasutused Pressiteade 2020 TAI pressiteated
24. sept Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2021 TB05 Haigestumus
29. sept Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2020 AV10–AV41 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
29. sept Hambaravi külastused Andmed 2020 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
29. sept Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2020 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
29. sept Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, sh hambaravi visiidid Pressiteade 2020 TAI pressiteated
1. okt Avaldamiskalender 2022 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
4. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2020 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
4. okt Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine Andmed 2020 RV20–RV60, TTO20 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2020 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Haiglaravi voodite kasutamine Andmed 2020 RV301–RV31 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
4. okt Aktiivravihaiglast lahkunud Andmed 2020 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
4. okt Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid Pressiteade 2020 TAI pressiteated
5. okt Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli–august 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
7. okt Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2020 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
7. okt Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2020 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
7. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2020 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
7. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2020 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. okt Esmashaigestumus Andmed 2017–2020 EH10, EH11, EH12 Haigestumus
13. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2020 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
13. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2020 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. okt Operatsioonitoad Andmed 2020 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2020 KP15 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
21. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2021 TT05–TT10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2021 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. okt Tervishoiutöötajate töötasu Pressiteade märts 2021 TAI pressiteated
25. okt Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2021 TB05 Haigestumus
25. okt Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed III kv 2021 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
28. okt Tervishoiukulud Andmed 2020 KK01–KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
28. okt Tervishoiukulud Pressiteade 2020 TAI pressiteated
oktoober Esmashaigestumus. Metoodiline ja statistiline ülevaade Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
oktoober Tervishoiutöötajad ja nende palk Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
1. nov Vigastused Andmed 2020 VIG10–VIG14 Haigestumus
1. nov Vigastused Andmed 2020 TAI pressiteated
2. nov Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
22. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2020 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2020 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2020 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. nov Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine Pressiteade 2020 TAI pressiteated
24. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2020 AMI01–AMI05 Haigestumus
25. nov Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2021 TB05 Haigestumus
25. nov Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2019–2020 TB71 Haigestumus
25. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2018–2020 TB72 Haigestumus
november Vigastused Analüüs 2020 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
7. dets Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2021 SD15 Rahvastikunäitajad
8. dets Pahaloomulised kasvajad Andmed 2019 PK10–PK40 Haigestumus
8. dets Pahaloomulised kasvajad Pressiteade 2019 TAI pressiteated
21. dets Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2021 TB05 Haigestumus
IV kvartal Eesti Terviseuuring 2019. Metoodikaraport Raport 2019 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
IV kvartal Eesti Terviseuuring 2019. Analüütiline raport Raport 2019 Analüüsid, uuringud ja väljaanded