Avaldamiskalender 2024 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 29.09.2023

 

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 07.00.

Teema Andmete periood Avaldamisaeg
2024. aastal
Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2023 28.05.2024 SR001, SR01, SR02, SR51, SR54, SR66
Sünnid 2023 27.06.2024 SR03–SR50, SR52–SR53, SR55–SR65, SR68–SR81
Imikute rinnapiimaga toitmine 2023 01.08.2024 SR90–SR91
Raseduse katkemised ja katkestamised 2023 04.06.2024 RK01–RK67
Surmad (täpsustatud andmed) ja lahangud 2023 04.06.2024 SD15–SD90
Surmade esialgsed andmed (kuu) nov 2023 04.01.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) dets 2023 01.02.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) jaan 2024 05.03.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) veeb 2024 04.04.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) märts 2024 06.05.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aprill 2024 05.06.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) mai 2024 04.07.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuni 2024 02.08.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuli 2024 12.09.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aug 2024 03.10.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) sept 2024 04.11.2024 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) okt 2024 04.12.2024 SD15
Oodatav eluiga 2023 05.06.2024 OE12–OE0454
Tervena elada jäänud aastad 2023 05.06.2024 TE75–TE754
Tervisekaotus 2023 19.06.2024 TER01–TER06
HAIGESTUMUS
Esmashaigestumus: diabeet 2023 14.11.2024 EH01–EH04
Vigastused 2023 19.06.2024 VIG10–VIG14
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2023 16.05.2024 NH01–NH21
Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) 2023 28.05.2024 TB05–TB61, TB81–TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2022–2023 28.05.2024 TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2020–2023 28.05.2024 TB72
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) dets 2023 25.01.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) jaan 2024 22.02.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) veeb 2024 26.03.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) märts 2024 24.04.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aprill 2024 23.05.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) mai 2024 18.06.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuni 2024 02.08.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuli 2024 22.08.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aug 2024 18.09.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) sept 2024 23.10.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) okt 2024 21.11.2024 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) nov 2024 17.12.2024 TB05
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2021–2023 21.11.2024 TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2020–2023 21.11.2024 TB72
Pahaloomulised kasvajad 2022 20.11.2024 PK10–PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2023 17.06.2024 PKH1–PKH8
Narkomaaniaravi 2023 30.10.2024 NR001–NR008
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2023 27.11.2024 AMI01–AMI05
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2024 25.01.2024 VSR01, VSR11, VSR21
Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud 2021 21.05.2024 VSR07, VSR17, VSR27
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2023 25.04.2024 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2023 26.09.2024 AV10–AV41
Hambaravi külastused 2023 26.09.2024 AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus 2023 02.10.2024 PH01–PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2023 09.05.2024 KE30–KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2023 08.10.2024 DR1–DR80
Kunstlik viljastamine 2023 25.07.2024 KV10–KV11, KV13–KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2022 25.07.2024 KV12
Kirurgilised protseduurid 2023 16.10.2024 KP11–KP51
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) IV kv 2023 26.01.2024 KAV01–KAV04
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) I kv 2024 26.04.2024 KAV01–KAV04
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) II kv 2024 26.07.2024 KAV01–KAV04
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) III kv 2024 24.10.2024 KAV01–KAV04
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod 2023 09.05.2024 TTO30
Üld- ja haiglaapteegid 2023 14.05.2024 TTO50
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad 2023 23.09.2024 TTO10–TTO11, TTO20, TTO60
Hambaraviteenuse osutajad 2023 23.09.2024 TTO40
Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine 2023 02.10.2024 RV20–RV60
Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed 2023 08.10.2024 KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2023 14.06.2024 VK1–VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad nov 2023 30.05.2024 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2023 30.05.2024 THT022–THT023
Apteekide töötajad 2023 14.05.2024 THT030
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2024 10.10.2024 TT04–TT10
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2023 18.11.2024 TK101–TK231
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2022 18.11.2024 PL10–PL13
Apteekide käive 2023 14.05.2024 TK30–TK31
Tervishoiukulud 2023 25.11.2024 KK01–KK06
Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse 2023 29.04.2024 KK07
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2023 30.05.2024 HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2023 18.11.2024 HH02–HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2023 26.09.2024 HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2023 09.05.2024 HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2023 08.10.2024 HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2023 16.10.2024 HH071–HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid 2023 02.10.2024 HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed 2023 08.10.2024 HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu märts 2024 10.10.2024 HH11
Ravikindlustatud 2023 15.02.2024 RA01–RA02
Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis 2023 23.04.2024 RA10–RA14
Operatsioonitoad 2023 16.10.2024 OP01
Tüvirakkude ja kudede hankimine ning käitlemine 2023 13.08.2024 KR10–KR24
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Eesti pere- ja sündimusuuring: IV osa valik näitajaid 2021/2022 I kvartal 2024
Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021/2022 I kvartal 2024
Uuring Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine 2017 I kvartal 2024
Uuring Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine 2021 I kvartal 2024
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2023 14.05.2024 ATC-01, ATC-A–ATC-V
Üldapteegis käideldud retseptid 2023 14.05.2024 RT01
TERVISE- JA HEAOLUPROFIILI ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2023 07.02.2024 TEA01–TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2023 21.03.2024 TO01
Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused 2023 26.03.2024 TUL02–TUL04
Uppumised 2023 26.03.2024 UP01, UP03
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2023 26.03.2024 LO01
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2023 19.09.2024 PO02
Registreeritud väärteod (sh avaliku korra ja alkoholiseaduse rikkumised, alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod) 2023 19.09.2024 PO03
TERVISE INFOSÜSTEEMI (E-TERVIS) ANDMEID SISALDAV STATISTIKA
E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused 2023 23.09.2024 TTO60
Aktiivravihaiglast lahkunud 2023 02.10.2024 PH5
Kirurgilised protseduurid 2023 16.10.2024 KP15
TAI tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Tervishoiutöötajate töötasu IV kvartal 2024
Hambaravi andmed Tervise infosüsteemis III kvartal 2024
Tervisekaotus IV kvartal 2024
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi kasutajauuring I kvartal 2024
Avaldamiskalender 2025 30.09.2024