Avaldamiskalender 2022 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 01.10.2021

 

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Teema Andmete periood Avaldamisaeg
2022. aastal
Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2021 6. juuni SR01, SR66
Sünnid 2021 29. juuni SR02–SR65, SR68–SR81
Imikute rinnapiimaga toitmine 2021 1. aug SR90–SR91
Raseduse katkemised ja katkestamised 2021 13. juuni RK01–RK67
Surmad (täpsustatud andmed) 2021 8. juuni SD15–SD23, SD29, SD31–SD61
Lahangud 2021 8. juuni SD90
Surmade esialgsed andmed (kuu) nov 2021 5. jaan SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) dets 2021 2. veebr SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) jaan 2022 2. märts SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) veeb 2022 6. apr SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) märts 2022 4. mai SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aprill 2022 8. juuni SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) mai 2022 6. juuli SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuni 2022 3. aug SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuli 2022 15. sept SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aug 2022 5. okt SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) sept 2022 2. nov SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) okt 2022 7. dets SD15
Oodatav eluiga 2021 26. aug OE12–OE0454
Tervena elada jäänud aastad 2021 26. aug TE75–TE754
Tervisekaotus 2021 6. okt TER01–TER06
HAIGESTUMUS
Esmashaigestumus: valitud diagnoosid 2016–2021 7. sept EH01–EH04
Perinataalne haigestumine 2021 IV kvartal
Vigastused 2021 21. juuni VIG10–VIG14
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2021 24. mai NH01–NH21
Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) 2021 26. mai TB05–TB61, TB81–TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2020–2021 26. mai TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2019–2021 26. mai TB72
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) dets 2021 25. jaan TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) jaan 2022 23. veebr TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) veeb 2022 24. märts TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) märts 2022 26. apr TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aprill 2022 26. mai TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) mai 2022 22. juuni TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuni 2022 2. aug TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuli 2022 25. aug TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aug 2022 22. sept TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) sept 2022 25. okt TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) okt 2022 24. nov TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) nov 2022 20. dets TB05
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2020–2021 24. nov TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2019–2021 24. nov TB72
Pahaloomulised kasvajad 2020 8. dets PK10–PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2021 17. juuni PKH1–PKH8
Narkomaaniaravi 2020 27. jaan NR01–NR10
Narkomaaniaravi 2021 18. nov NR01–NR10
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2021 24. nov AMI01–AMI05
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2022 26. jaan VSR01, VSR11, VSR21
Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud 2019 20. apr VSR07, VSR17, VSR27
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2021 31. aug VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2021 28. sept AV10–AV41
Hambaravi külastused 2021 28. sept AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus 2021 4. okt PH01–PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2021 12. mai KE30–KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2021 11. okt DR1–DR80
Kunstlik viljastamine 2021 30. juuni KV10–KV11, KV13–KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2020 30. juuni KV12
Kirurgilised protseduurid 2021 13. okt KP11–KP51
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) IV kv 2021 27. jaan KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) I kv 2022 27. apr KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) II kv 2022 27. juuli KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) III kv 2022 27. okt KAV01–KAV03
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Üld- ja haiglaapteegid 2021 13. mai TTO50
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad 2021 22. sept TTO10–TTO11, TTO20, TTO60
Hambaraviteenuse osutajad 2021 22. sept TTO40
Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine 2021 4. okt RV20–RV60
Kõrgtehnoloogilised seadmed 2021 11. okt KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2021 19. apr VK1–VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad nov 2021 5. juuli THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2021 5. juuli THT022–THT023
Apteekide töötajad 2021 13. mai THT030
Tervishoiutöötajate töötasu märts 22 18. okt TT04–TT10
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2021 16. nov TK101–TK231
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2021 16. nov PL10–PL13
Apteekide käive 2021 13. mai TK30–TK31
Tervishoiukulud 2021 23. nov KK01–KK06
Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse 2020 29. apr KK07
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2021 5. juuli HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2021 16. nov HH02–HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2021 28. sept HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2021 12. mai HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2021 11. okt HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2021 13. okt HH071–HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid 2021 4. okt HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed 2021 11. okt HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu märts 22 18. okt HH11
Ravikindlustatud 2021 17. veebr RA01–RA02
Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis 2021 21. apr RA10–RA14
Operatsioonitoad 2021 13. okt OP01
Rakkude, kudede ja elundite hankimine ning käitlemine 2021 mai
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring 2021 IV kvartal
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2021 13. mai ATC-01, ATC-A–ATC-V
Üldapteegis käideldud retseptid 2021 13. mai RT01
TERVISE- JA HEAOLUPROFIILI ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2021 7. veebr TEA01–TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2021 21. märts TO01
Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused 2021 23. märts TUL02–TUL04
Uppumised 2021 23. märts UP01
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2021 23. märts LO01
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2021 30. aug PO02
Registreeritud väärteod (sh avaliku korra ja alkoholiseaduse rikkumised, alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod) 2021 30. aug PO03
TERVISE INFOSÜSTEEMI (E-TERVIS) ANDMEID SISALDAV STATISTIKA
E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused 2021 22. sept TTO60
Aktiivravihaiglast lahkunud 2021 4. okt PH5
Kirurgilised protseduurid 2021 13. okt KP15
TAI tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti terviseuuringu andmete põhjal (esialgne pealkiri) 2019 veebruar
Tervishoiukulud (esialgne pealkiri) 2020 märts
Ravivoodite kasutamine tervishoiustatistika aruande "Haigla" ja tervise infosüsteemi andmete põhjal (esialgne pealkiri) II kvartal
Tervishoiutöötajad ja nende palk (esialgne pealkiri) november
Koduvigastused Eestis 2016–2021 2016–2021 november
TAI tervisestatistika ja -registrite keskuse PRESSITEATED
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2022 26. jaan
Analüüsi "Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti terviseuuringu andmete põhjal" avaldamine 2019 veebruar
Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) – tuberkuloosipäev 2021 24. märts
Veredoonorid ja vereloovutused 2021 19. apr
Erakorralise meditsiini osakond 2021 12. mai
Surmad (täpsustatud andmed) 2021 8. juuni
Raseduskatkestused ja -katkemised 2021 13. juuni
Psüühika- ja käitumishäired 2021 17. juuni
Vigastused 2021 21. juuni
Sünnid 2021 29. juuni
Kunstlik viljastamine 2021 30. juuni
Tervishoiutöötajad nov 2021 5. juuli
Imikute rinnapiimaga toitmine 2021 1. aug
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2021 31. aug
Iseseisvad terviseteenuse osutajad, sh hambaraviasutused 2021 22. sept
Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, sh hambaravi visiidid 2021 28. sept
Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid 2021 4. okt
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2022 18. okt
Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine 2021 16. nov
Tervishoiukulud 2021 23. nov
Pahaloomulised kasvajad 2020 8. dets
Perinataalne haigestumine 2021 IV kvartal
Avaldamiskalender 2023 30. sept